– Et merkelig og populistisk utspill

– At Alta samiske språksenter har fått halvert sitt aktivitetstilskudd er totalt misvisende.

Lars Filip Paulsen. 

Meninger

I Altaposten av 15.02.17 blir det fremstilt slik at Sametingets tildeling av aktivitetstilskudd til Alta samiske språksenter for 2017 er halvert og at dette kan få konsekvenser i form av kutt i stillinger.

Sametinget gir tilskudd til 14 samiske språksentre i 2017, hvorav hver språksenter får 921.000 kr i direkte tilskudd. I tillegg har vi en pott på 7.140.000 kr som fordeles til språksentrene basert på innsendte aktivitetsplaner. Alta samiske språksenter får mest av samtlige språksentre av denne potten med en tildeling på 1.010.000 kr. Nærmest er Aajege, Røros som får 830.000 kr.


Sametinget kutter – frykter oppsigelser

Keskitalo: – Dette synes jeg er fryktelig trist

Alta samiske språksenter fikk i sin tildeling av aktivitetstilskudd i 2016 1.050.000 kr, mot 1.010.000 kr i 2017. Altså 40.000 kr mindre. Men så har Sametinget også økt drifts/grunntilskuddet fra 898.000 kr i 2016 til 921.000 kr i 2017. Ei økning på 23.000 kr.

Det medfører riktighet at Alta samiske språksenter har sendt inn aktivitetsplaner for 2017 med ei budsjettramme på 2.332.000 kr. Aktivitetstilskuddet som fordeles til språksentrene er begrenset, og Alta samiske språksenter (som med alle andre språksentre) har ikke fått så mye som de har bedt om til de ulike tiltakene/kursene. Det gjelder både for i fjor og i år. Dersom Sametinget skulle gitt fullt støtte på alle søkte tiltak til Alta språksenter, så hadde det ikke blitt særlig mange andre kurs og arenaer hos de andre språksentrene som vi kunne ha støttet økonomisk. Dette håper jeg det er forståelse for.

Det forrige Sametingsrådet (NSR) endret på kriteriene for tilskudd til språksentrene i 2015. Språksentrene selv ønsket en forutsigbarhet i form av å lage 3-årige aktivitetsplaner. Forutsigbarheten er ikke ensbetydende med at språksentrene skal få økt sine tilskudd, men forutsigbarheten er at språksentrene lager 3-årige planer for aktiviteter/tiltak som man rapporterer på. Forutsigbarheten er også at man får videreført påbegynte tiltak over år. 3-årig aktivitetsplan skal også vise hvilke tiltak språksenteret selv prioriterer og hvordan Sametingets aktivitetstilskudd skal brukes. Språkarenaer og språkkurs er prioritert fra Sametingets side.

At Alta samiske språksenter har fått halvert sitt aktivitetstilskudd slik det fremkommer i Altaposten av 15.02.17 er totalt misvisende og er i beste fall basert på misforståelser. Sametingsrådet har ikke halvert aktivitetstilskuddet, men har videreført bevilgningene til Alta samiske språksenter som tidligere. At Aili Keskitalo, tidligere sametingspresident for NSR, mener at Sametingsrådets bevilgninger til Alta samiske språksenter for 2017 er en nedbygging av tilbud, og at Sametingsrådet ikke prioriterer samiske barn i Alta, blir for meg også et merkelig og populistisk utspill, da NSR i sine budsjett ga tilsvarende tildeling til språksentret.

Lars Filip Paulsen

Rådsmedlem Sametinget

Daglig leder for Samisk språksenter, Ann-Merete Solbakken og styreleder for senteret John Harald Skum  Foto: Magne Kveseth