– Å fullføre det viktigste elevene kan gjøre

– Snakk med de unge om hvor viktig det er å skaffe seg en utdanning.

FULLFØR: – Har en ikke kompetanse på fagbrevnivå, eller høyere utdanning, er det svært få ledige jobber, sier NAV Finnmark direktør Nina Haugen.  Foto: Fotomontasje Altaposten

Meninger

Innen 1. mars skal elevene i 10. klasse i Finnmark velge utdanning, og dermed stake ut kursen for sitt yrkesliv. På jobbveiviseren på  nav.no finnes gode tips og råd for hvilke utdanninger og yrker det er lurt å velge og jeg vil også oppfordre til å bruke ressursene i karrieresentret i vårt fylke. Men det kanskje aller viktigste akkurat nå – er at dere som i dag er foreldre snakker med de unge om hvor viktig det er å skaffe seg en utdanning for at deres ungdom skal ta del i framtidas arbeidsmarked.

Å fullføre videregående skole/eventuelt yrkesfagutdanning er for eksempel noe av det viktigste elevene kan gjøre for å få en varig tilknytning til arbeidslivet. Har en ikke kompetanse på fagbrevnivå, eller høyere utdanning, er det svært få ledige jobber. Teknologisk utvikling medfører at mange jobber faller bort. Svært få av de ledige jobbene i Finnmark – nå og i fremtiden – vil være tilgjengelige for de som ikke har formell utdanning.

Hva er så de smarte valgene som 10.-klassingene allerede nå må tenke gjennom?

NAVs råd er at de bruker både  hodet og hjertet. Med hodet mener vi at det er smart å velge noe som gir grei sjanse for jobb etter utdanning. Her vil karrieresentret i Finnmark kunne være til god hjelp. Samtidig er det viktig at de unge kjenner på hva de virkelig har lyst til i livet. Å lytte til hjertet er viktig for å ha tilstrekkelig motivasjon og drivkraft for å fullføre et krevende utdanningsløp.

Hva er så de kloke valgene for framtiden?  Undersøkelser viser at Norge – også Finnmark - kommer til å trenge langt flere med yrkesfaglig bakgrunn. Bygg- og anlegg, elektriker- og rørleggerbransjen vil ha stort behov for ansatte med fagutdanning. Også frisører, helse og omsorgsarbeidere, kokker og servitører vil være etterspurt. Yrkesfaglige utdanninger gir dessuten utviklingsmuligheter, enten det er til mesterbrev, svennebrev, fagskole, starte eget firma eller gå videre til høyere utdanning.

For unge som sikter seg inn på studiespesialisering på videregående, viser flere prognoser hvilke utdanninger som vil gi jobbmuligheter i framtiden. I de nærmeste årene er det forventet etterspørsel etter lærere, pedagogisk utdannet personell til barnehager og sykepleiere. Norge vil fortsatt trenge flere ansatte med IKT- og teknologiutdanning og ingeniører,  i hovedsak utenfor olje- og gass-sektoren. Sjømatnæringene, miljø og bioteknologi er store vekstnæringer for Norge framover, som vil kreve etterspørsel etter utdannet arbeidskraft. Vi ser også et økende antall arbeidsplasser i reiselivsnæringen i Finnmark og Nord-Norge de kommende årene.

I jobbveiviseren på nav.no finnes lenker til nyttige sider som vilbli.no og velgriktig.no, samt flere nyttige tips og råd om karrierevalg og informasjon om ulike yrker og hva som kreves av kompetanse. I tillegg har skolene egne rådgivere innen yrkes- og utdanningsvalg. Det er viktig at foreldrene er oppdatert om morgendagens yrker for å snakke med de unge om deres framtidige valg. Lykke til med utdanningsvalget.

Nina Haugen

Direktør NAV Finnmark