– Tilbakeholder informasjon og bruker millioner for å få mer oppdrett i Altafjorden?

– Administrasjonen manipulerer den politiske beslutningsprosessen!

STERKE BESKYLDNINGER: MDG-politiker Frode Lindal retter hardt skyts mot administrasjonen i Alta kommune.  Foto: Privat / Kart

Meninger

Stemmegivningen Til AP og de andre store partiene gjør at det onsdag 25. januar ble tatt skritt for å øke miljøbelastningen fra oppdrett i Altafjorden.

I planutvalget hadde man muligheten til å innføre bygge- og delingsforbud i påvente av rullering av arealplan. Med et slikt vedtak ville man ha fryst dagens oppdrettsmengde, og lokaliteten Davatluft ville måtte vente til man hadde gjort en ny helhetlig politisk vurdering av hva vi skal tillate i fjordområdene våre.

Deretter skifter de samme politikerne som sitter i planutvalget hatter og setter seg ned til formannsskapsmøte. Her kommer det en sak over bordet, som ikke framgår av møteinnkalling. Formannsskapet blir bedt om å ta stilling til hva de skal tilråde fylkesmannen i forhold til de oppdrettsselskapene som ønsker å ta i bruk Davatluft-lokaliteten. Politikerne får beskjed om at de må mene noe nå, ellers har de ingen makt over hva som skjer i fjorden.

Dette skulle vært opplyst i planutvalg før man unnlot å iverksette bygge- og delingsforbud. Det er min mening at dette er et bondefangeri av politikerne. Administrasjonen, ved avdeling for samfunnsutvikling, manipulerer den politiske beslutningsprosessen ved å gi informasjon stykkevis og tilbakeholde deler av informasjonen.

Normalt ville jeg vært forsiktig med slike påstander, men etter min mening er dette nå et mønster i aktiviteten til avdeling for samfunnsutvikling som må fram i lyset. Om avdelingen, ved næringssjef Jørgen Kristoffersen eller kommunalleder Oddvar Konst, kan redegjøre for sin framgangsmåte er jeg forberedt på å offentlig trekke tilbake mine utsagn.

Jeg vil gå tilbake til behandlingen av budsjettregulering 2 - investering i høst. Det ble da vedtatt å gi en tilleggsbevilgning til industriområdet på Langnes på 10 millioner kroner. MDG var kritiske til dette, på grunnlag av at det er lagt ned mye penger på Langnes uten at politisk nivå er blitt informert om hvem som er de aktuelle til å bruke disse områdene. Vi mener at i verste fall kan Alta kommune foreta en investering på godt over 50 millioner og bare få småpenger tilbake. Vi bestilte sammen med SV en orientering fra avdeling for samfunnsutvikling i hovedutvalg for næring drift og miljø. Vi ville vite mer om investeringsprosjektene i Alta kommune, og ba spesielt om å få vite mer om Langnes-investeringen. Da saken kom opp var situasjonen for Langnes utelatt.

Dette må forstås på en av to måter:

1. Det som foregår på Langnes er så hysj-hysj at man ikke vil informere politisk nivå i kommunen.

2. Det som skjer på Langnes er så usikkert at man ikke per i dag har noe å presentere.

Siden spørsmålet er forsøkt tatt opp gjennom politiske prosesser, men ikke besvart mener jeg at det nå er på tide at denne saken må diskuteres i offentligheten.

Jeg tror situasjonen for Langnes er at man nå har brukt masse penger for å tilrettelegge for et lakseslakteri, men at man ikke har noen sikkerhet for at det blir etablert. Uten et lakseslakeri vil ikke Alta kommune få tilbake de pengene man har investert. Kommunen har dermed satt seg selv i en økonomisk gisselsituasjon, og må fortsette å tilrettelegge for at ikke alt skal smuldre opp.

Som følge av dette blir vi politikere manipulert til å ta skritt for skritt mot å åpne opp for mer oppdrett, slik at vi kan friste oppdrettsselskapene til å legge slakteriet her. Jeg minner også om det underlige vedtaket fra formannsskapet våren 2016 der man ba administrasjonen om å utrede endring av grensene for nasjonal laksefjord slik at Langnes havnet utenfor.

Grunnen til at også Arbeiderpartiet i Alta må nevnes i denne sammenhengen er at det er de som sitter på vippen i oppdrettssakene i kommunestyret. De har uttrykt at de vil unngå en økning av laks i åpne merder i Altafjorden, men har til nå ikke gjort de vedtakene som kreves for å få det til. Arbeiderpartiet har spent seg fast til to hester som går i hver sin retning og er gissel for sine egne tidligere vedtak. MDG går nå tilbake til posisjonen for å få rede på hvilken kurs vi kommer til å velge når ny arealplan for Altafjorden skal legges.

Det har tidligere vært tverrpolitisk enighet i Alta om å unngå volumøkning av oppdrett i fjorden. Den gangen fant man ikke virkemidlene. Når vi hadde metoden klar manglet viljen hos de største partiene.

Frode E. Lindal

Miljøpartiet de Grønne