Vil levere alternativt sametingsbudsjett

– La det være klinkende klart at det er sametingspresidenten og NSR som har ansvaret!

Parlamentarisk leder Vibeke Larsen (Ap).  Foto: Ap

Meninger

NRK kunne tirsdag melde at det ligger an til et styringsskifte på Sametinget. Dette etter at NSR ikke har klart å skaffe flertall rundt budsjettet.

Ap står klare til å ta over. Parlamentarisk leder Vibeke Larsen sier i en pressemelding at situasjonen man har på Sametinget nå er lik den vi nettopp har hatt på Stortinget:

– Sametinget har havnet i en uheldig og svært krevende budsjettsituasjon, slik man opplevde på Stortinget tidligere i år, sier Larsen i pressemeldingen.

Hun mener det er åpenbart hvor ansvaret for denne krevende situasjonen ligger:

– La det være klinkende klart at det er presidenten og NSR som har ansvar for å skape flertall for sitt budsjett. Dette ansvaret påligger ikke opposisjonen, fortsetter Larsen.

I pressemeldingen heter det videre som følger: «Klarer ikke NSR å skape flertall for sitt styringsdokument må de ta konsekvensene av sitt dårlige lederskap, og selv forstå at de ikke lenger kan ha ansvar for å styre Sametinget. Denne vanskelige budsjettsituasjonen som Sametinget er i, er for øvrig et godt bilde på NSR manglende styring og lederskap i flere saker.»

– Opposisjonen har til hensikt å levere sitt alternative styringsdokument, sier Larsen.