– Demokratiet har tapt, Anita!

– Vi har liten respekt for de som åpenlyst fører kommunestyret bak lyset.

Rut Olsen.  Foto: Bjørn Hildonen

Meninger

Det er ikke Bengt Rune Strifeldt og Alta Frp som har tapt noe som helst i denne saken. Den største taperen er demokratiet og Alta kommunes innbyggere, og vitner om Ap og SVs manglende respekt for demokratiet og innbyggerne i kommunen vår.

Vi ser nå at vi dessverre er tilbake til den «lukkede dørs styre» av Alta kommune, og at avgjørelser fattes på bakrommet av det røde regimet, uten at de hverken ønsker faglige utredninger fra administrasjonen eller at representanter i kommunestyret får den nødvendige informasjonen de har krav på før beslutninger skal foretas. Ikke ulikt hvordan beslutninger fattes i Nord-Korea og andre land vi helst ikke vil sammenlignes med, hvor informasjon tilbakeholdes for å forsvare sitt eget syn.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt om høringsinnspill fra alle kommuner om hvordan kommunene vurderte Fylkesmannens fremtidige rolle, sett fra sitt ståsted. Da blir det merkelig at ordfører og varaordfører setter munnkurv på vår dyktige rådmann, når han i sin faglige utredning mener at Alta kommune er bedre tjent med en annen organisering av fylkesmannsembete. 


– Du har tapt, Bengt Rune!

Varaordføreren ber Frp vise respekt for flertallet.

Om varaordfører og ordfører har slik respekt for Alta kommunestyre som de selv hevder, så hadde de også ønsket en ordentlig saksutredning fra rådmannen på bordet angående Fylkesmannen fremtidige struktur til representantene i Alta kommunestyre. Vi vet jo i dag at rådmannen hadde laget et notat som ble forelagt politisk ledelse i god tid før kommunestyrets møte.  Notatet inneholdt faglige vurderinger,sett fra Alta kommunes ståsted, som ville ha framkommet i det saksframlegget han forberedte.

Når dagens posisjonspartier i Alta, med ordfører og varaordfører i spissen, ikke har såpass tillit til at Alta kommunestyre – at vi med rådmannens anbefalinger selv er i stand til å fatte egne valg og beslutninger, så er det faktisk å anse som en forakt for eget kommunestyre og ikke respekt. Alt dagens posisjon presterer å legge frem for kommunestyret er en kopi av et vedtak fra Vadsø kommunestyre, hvor selv ikke Altas logo var med. Her virker det som det eneste som manglet var avsender: Finnmark Ap på arket.

Stemmegivningen ville nok blitt betydelig annerledes dersom rådmannen hadde fått opplyse kommunestyret og belyse flere sider av saken enn det som kom fram av vedtaket fra Vadsø kommune som var lagt på bordet. Dette vedtaket var jo sett fra Vadsø kommunes ståsted. 

Dette tok ikke ordfører Nielsen og varaordfører Håkegård Pedersen sjansen på, da nominasjonen i Finnmark Ap er blitt viktigere enn Alta kommunes interesser. Og for å bruke ordfører Nielsens eget mye brukte ord forventer. Ja, så forventer jeg for ettertiden, at i en formannskapsmodell som Alta kommune har, at det er Alta kommunestyre som setter agendaen for Alta kommunestyre for ettertiden, og ikke Finnmark Ap. Da trenger ikke Alta et kommunestyre mer.

Alta Frp har stor respekt for demokratiet og aksepterer at flertallet i kommunestyret i noen saker har et annet syn enn oss selv. Men vi har liten respekt for partier og personer som åpenlyst fører representantene i kommunestyret bak lyset og tilbakeholder viktig informasjon som er avgjørende for utfallet av stemmegivningen.

Rut Olsen (Frp)

Kommunestyrerepresentant