– Måsøy- og Sørøysund- gruser VargsundXpressen

– Må ta hensyn til at flest folk reiser til øyer og veiløse samfunn.

TRAFIKKTALL: Kurt Mehti i Hammerfest Ap mener fylkeskommunen må si noe om hvilke kriterier som ligger til grunn for valgene for satsingen på båtruter.  Foto: Illustrasjonsfoto

Meninger

Etter nok en regnfull søndag og litt tid med excel er det igjen klart: Flest folk reiser med SørøysundXpressen. Både Måsøy- og Sørøysund- gruser VargsundXpressen, Loppa puster i nakken.

Endelig har vi fått noen tall for passasjerer på båtrutene for august. De viser at LoppaXpressen er praktisk talt like stor som VargsundXpressen! Mens SørøysundXpressen hadde over dobbelt så mange passasjerer som Vargsund 110 % flere. MåsøyXpressen hadde 60% flere passasjerer enn Vargsund, det vil si nesten 1.000 passasjerer mer. Evalueringa som kommer straks fra fylkeskommunen må ta hensyn til at flest folk reiser til øyer og veiløse samfunn.

Når man ser at totalt antall reisende i august er 10.180 personer, så reiste 33%, det vil si 1 av 3 båtrutepassasjerer med SørøysundXpressen. 25% – det vil si 1 av 4 passasjerer – reiste med MåsøyXpressen. Så disse to er desidert de største rutene i Finnmark. Bare ca 15,9% reiste med VargsundXpressen. Så man kan jo spørre seg hvor det er mest behov for flest og best tidstilpassa båtruter. 

Det er lett å begynne spekulere i hvorfor Finnmark fylkeskommune er så redd for å gi ut tallene for hvor mange passasjerer som går av og på de forskjellige anløpsstedene. Det er ganske mange som tar SørøysundXpressen til Akkarfjord. Det er ikke usannsynlig at det er like mange eller kanskje noe flere passasjerer på Akkarfjord enn på VargsundXpressens start- eller stoppested. Mulig det er noen som er redd for at det skal bli offentlig kjent.

Ser vi på tallene fra første halvår i år viste de at VargsundXpressen hadde nesten dobbelt så mange passasjerer som LoppaXpressen. Men nå som loppapassasjerene  igjen får lov til å kjøre i egen rute, og ikke blir tvunget over til å ta VargsundXpressen siste stykket inn til Hammerfest er det i august bare 167 flere passasjerer på VargsundXpressen enn på LoppaXpressen. Så LoppaXpressen puster Vargsund i nakken for å overta tredjeplassen på mest trafikkerte båtrute. Og vi vet hvor relativt få folk som bor i Loppa så det er klart at hver loppaværing tar mye mer båt per person enn de som kan velge mellom båt og buss og bil.

Da skjønner vi hvorfor fylket var så treg med å iverksette fylkestingsvedtaket fra juni om at LoppaXpressen skulle rutes direkte til Hammerfest i stedet for å måtte kjøre via Alta og tvinge passasjerene over på VargsundXpressen så de kunne telles med i den ruta også. Og vi skjønner hvorfor fylket ikke tør å sette opp buss som korresponderer med fly til/fra Alta. Da hadde også LoppaXpressen grusa VargsundXpressen!

Vi fikk vel ikke vite passasjertallene for MåsøyXpressen for juli. Men når jeg ser på augusttallene synes jeg det er veldig sannsynlig at det også i juli var mange flere passasjerer på Måsøyruta enn på Vargsund.

Vi er mange som venter i spenning på evalueringa fra Finnmark fylkeskommune. Og om resultatet av evalueringa vil gjøre det lettere for de fleste som faktiske brukertallene på båtene. Hvis det ikke blir en bedre hverdag og bedre ruter for passasjerene på SørøysundXpressen, MåsøyXpressen og LoppaXpressen, så må det være noen andre og helt ukjente faktorer som fylkeskommunen evaluerer etter.

Vi forventer at fylkeskommunen i evalueringa også sier noe om hvilke kriterier som ligger til grunn for de valgene de kommer til å gjøre og kommer til å presentere for fylkestingspolitikerne våre.

Kurt Methi

Hammerfest Arbeiderparti