– Fornuftig med endringer i kommunestrukturen

– Vi er positive til økonomiske gulrøtter for de som slår seg sammen.

TILLIT TIL LOKALE PROSESSER: Helga Pedersen fastslår at Ap ønsker endringer, men har også tillit til lokale prosesser. Ordførerne i Alta, Loppa og Kvænangen hadde samtaler i lang tid før folkeavstemningen.  Foto: Alta kommune

Meninger

Leder av kommunalkomiteen på Stortinget, Helge Andre Njåstad, har skrevet et merkelig innlegg om Ap og kommunestruktur. I innlegget later han som om Ap er mot endringer i kommunestrukturen.

Det er naturligvis ikke riktig. Arbeiderpartiet mener det er fornuftig med endringer i kommunestrukturen. Da Stortinget behandlet reformen støttet vi deler av innholdet og virkemidlene i reformen. Vi støttet at nabokommuner skulle diskutere om de kunne få til mer sammen enn hver for seg. Derfor har mange lokalt i Arbeiderpartiet gjennomført prosesser rundt kommunestrukturen og partiet sentralt støtter naturligvis opp om dette.

Vi støttet og er positive til økonomiske gulrøtter for de som slår seg sammen. Dette gjelder både dekking av engangskostnader og reformstøtte. I motsetning til regjeringen er våre gulrøtter uten utløpsdato. Kommuner som i 2018 eller 2019 finner ut at de vil slå seg sammen, skal også få økonomiske gulrøtter.

Njåstad skriver at han ikke forstår at endringer i kommunestruktur handler om virkemidler, holdninger og samspill kommunene i mellom. Det er avslørende. Njåstad har hovedansvaret for en kommunereform der entusiasmen har vært jevnt synkende. Det er det flere grunner til.

Det hele startet med at man ville sette kommuner i reformprosess under økonomisk administrasjon. Deretter lovte man nye oppgaver til kommunene som kommunene ikke har sett snurten til. Så forsøkte man å presse kommunene på plass gjennom endringer i inntektsgrunnlaget. Nå er det fylkesmennene, som Frp egentlig vil avskaffe, som skal tegne kart over kommunestrukturen i sitt fylke.

Alt dette tegner et bilde av at Njåstad og co ikke har tillitt til de lokale prosessene og beslutningene. Da blir det nærmest parodisk at Njåstad fremhever seg selv som den som lytter mest til ordførerne. Da bør han klart og tydelig si fra at han respekterer de lokale beslutningene.

Et annet pussig poeng er at Njåstad, når han er på Stortinget i Oslo er veldig for kommunesammenslåing. Men Njåstad sitter også i kommunestyret i sin hjemkommune Austevoll, en kommune med under 5.000 innbyggere, og som således i følge regjeringen ikke er robust. Når Njåstad er hjemme i Austevoll er han mot kommunesammenslåing. Det må vel i beste fall kunne karakteriseres som vingling.

Helga Pedersen (Ap)

Stortingsrepresentant