– Dette forslaget er helt uakseptabelt

– Hvor er argumentene for å flytte kapasitet fra Alta til Tromsø?

HVOR ER ARGUMENTENE? Steinar Karlstrøm (Ap) vil ha svar fra Helse Nord.  Foto: Arkiv

Meninger

Helse Nord sitt forslag om å fjerne et ambulansefly fra Finnmark er helt uakseptabelt. Alta Ap har jobbet på høytrykk med denne saken i lang tid. Dette er vedtatt enstemmig i Alta formannskap, utvalgsleder Kristin Jensen og ordfører Monica Nielsen har frontet dette i media flere ganger. Vi har jobbet opp mot styreleder i Helse Finnmark, som også er i mot omleggingen.

Vi er nå invitert til møte med Helse Nord 27/9 for å drøfte saken. Jeg savner gode argumenter for deres forslag om å flytte kapasitet fra Alta til Tromsø!

Alta Ap hadde i går møte med fylkespartileder Ingalill Olsen, der ambulansesaken ble spesielt drøftet. Ingalill Olsen og Finnmark Ap er også sterkt imot å fjerne et ambulansefly fra Finnmark.

Gøril Godvik har tatt et prisverdig initiativ og startet FB mobilisering. Meget viktig med engasjement og synliggjøring av motstanden i befolkninga. Jeg signerte raskt og er en av over 5.000 personer som støtter aksjonen. Må også berømme Jan Eggesvik som fra et faglig ståsted argumenterer mot å fjerne et av flyene. Finnmark og Altas befolkning har krav på moderne helsetjenester og da må kapasiteten opprettholdes. Det må også være mulig å lande på alle flyplasser i Finnmark.

Alta Ap skal stå på videre i denne saken med mål om gode ambulanse- og helsetjenester til alle.

Steinar Karlstrøm

Leder Alta Ap