– Beboerne opplever dette som ren terror

– Det er skammelig å ikke lytte til folk.

Fergeleiet ved Mikkelsby, der Årøya-ferga legger til.  Foto: Trond Arvid Alund

Meninger

Så langt står den politiske behandlinga av de som bor på Årøya til stryk, men det er mulig å gjøre om politiske vedtak som ikke er fornuftige og som bare koster penger og litt tapt prestisje.

Bygdelaget på Årøya, med leder Karl Rødberg har forsøkt, nær sagt med alle midler å fortelle både politikere og administrasjon at den nye båten og de nye fergeleie er bortkastede penger, fordi øyas befolkning og næringsliv ikke er tjent med løsningene som er i ferd med å bli presset gjennom.

Stikk i strid med anbefalingene fra det fylkeskommunale anskaffelsesutvalget vedtok politkerne hurtigbåtløsning hvor lastebilene må rygge på land og hvor dekkstonnasjen er altfor liten til å tåle melkebil, fôrbil eller semitrailer til oppdrettsanlegget. Høydeforskjell på flo og fjære er 2,9 meter på det meste og det vil bli bratt og det vil bli glatt. Og det er visstnok ikke vektfordelingspontonger på de planlagte nye fergelemmene.

Egentlig er det et overgrep mot folk på øya at de skal skifte ut ei ferge som er spesialtilpasset et behov. Må man bytte den ut fordi man allerede før fergekaiprosjektene ble vedtatt, hadde inngått avtaler med Boreal om at de skulle bruke den nye hurtigbåten Årøy? Det er blant spørsmålene man ønsker svar på. Den ble neppe bestilt etter at løsningen som nå bygges av Tecto Entreprenør ble vedtatt. Det ligger i kortene at den var kontrahert lenge før de såkalte langtidskontraktene for hurtigbåter ble inngått.

Når fylkeskommunen nå gråter krokodilletårer før statsbudsjettet legges fram, og hevder at de kan miste fergetilskuddet på 38 millioner kroner, må det være lov å si at 19 av millionene vil forsvinne fordi man har valgt å fjerne ferga til Årøya og sette inn hurtigbåt. Nye fergeeleier til 44  millioner kroner mener lokalbefolkninga er bortkastet. For at ikke min kommentar skal oppfattes bare negativ i forhold til hva politikere og administrasjon så langt har klart å stelle i stand kommer her et forslag:

1. Bygg ferdig fergeleiet på Mikkelsby og bruk det som beredskapsfergeleie i de tilfellene hvor Skillefjorden er stengt. Da kan Nyvollferga gå til Mikkelsby. Da trenger man kanskje heller ikke rassikring til rundt 135 millioner kroner i Skillefjorden, slik et forprosjekt slo fast for noen år siden.

2. La ferga Skaget fortsette å gå Mikkelsby-Kongshus med de gamle og sikre fergeleiene. Da beholder fylkeskommunen 19 millioner kroner årlig i fergetilskudd og fylket kan gi Boreal beskjed om å leie inn fergerederiet som driver Skaget til samme sum som i dag, rundt 6-7 millioner kroner. Da får man ikke ESA på nakken for ulovlig direkte anskaffelse og man kan la Skaget seile i hvert fall fire år til, for fergetilskuddet skal være garantert til 2020. Det er heller ikke noe problem med de såkalte langtidskontraktene, for hurtigbåten Årøy kan settes i rute fra Alta havn til Rognsundstedene, hvor det allerede er vedtatt å bygge kjørelem både i Kvalfjord og på Altneset. Og hvorfor skal Rognsundingene måtte parkere på Mikkelsby?

3. Tecto Entreprenør AS vil ha krav på erstatning hvis de ikke får bygge det de er tildelt å bygge, men her kan fylkeskommunen trolig komme seg unna ansvaret for manglende bygging på Kongshus ved i stedet å tildele Tecto bygging av kjørelem i Kvalfjord og på Altneset. Hva som blir sluttsummen for dette, får fagfolkene regne ut, de som har regnet ut at en hurtigbåt mellom Mikkelsby og Kongshus på Årøya vil være det mest regningssvarende for framtida.

En eldre mann med røtter på Årøya som kontaktet meg, kunne forleden fortelle at situasjon oppleves som ren terror. Ingen tar argumentene fra bygdelaget og de fastboende seriøst. Han hadde følgende hilsen til fylkesadministrasjonen og ansvarlige politikere: «Årøya har overlevd uår, pest og tysk tilbaketrekning, så det vil være et dårlig politisk ettermæle for lokale politikere og fylkespolitikere, hvis dødsattesten til bygdesamfunnet blir underskrevet av våre egne. Man kan trygt si at bygdesamfunnet er i ferd med å få varig mèn av denne saken, om det ikke allerede har skjedd.»

Andre ser på det hele med galgenhumor etter at det var gravd opp masse ved parkeringsplassen, før det ble fylt på plass: – Er det Sjåstad som har vært her og snudd hver eneste stein...?

Det er ikke vanskelig å skjønne verken frustrasjon eller galgenhumor i disse skjebnetider. Blir Skaget fjernet fra sambandet Mikkelsby-Kongshus kan det bety kroken på døra for to store fjøs, et oppdrettsanlegg, tørrfisktilvirkere i stor skala og en gryende reiselivsvirksomhet. Er det nødvendig fordi noen politikere ikke vil snu, ikke vil lytte, ikke vil revurdere teknisk ekspertise sine råd. Hvorfor denne frykten for å få andre meninger på bordet, selv om det naturlig nok er vel seint. Skammelig er det i hvert fall å ikke lytte til folk. Kanskje det hadde vært lettere i et valgår?

Magne Kveseth

Journalist, Altaposten