– Sørgelig passivitet fra fylkespolitikerne i hurtigbåtsaken

– Den manglende «forståelsen» og «klokskapen» fra Alta-politikernes side er uttrykk for en kynisk holdning.

OMSTRIDT: Hurtigbåtruta altaværingene vil ha og hammerfestingene forsøker å stanse har blitt mye diskutert den siste tiden.  Foto: Illustrasjonsfoto

Meninger

«Usedvanlig mangel på klokskap», «Komplett uforståelig», «korttenkt – i et håp om å ramme Alta», «smålig, pinlig og en tabbe», «å skyve småstedene foran seg står ikke til troende».

Dette er bare et lite utdrag av kommentarer ført i pennen av avisene Altaposten og Finnmark Dagblad om de vedtak Hammerfest-politikere i stor grad har stått enstemmig bak i hurtigbåtrutesaken. Utfra utsagnene som er fremkommet består Hammerfest-politikerne som en  gjeng med undermålere. Det får så være og stå for Alta-politikeres regning. Det kan jo være  at de to respektive avisenes redaktører har dratt uttalelser noe langt. Så må det sies at noen av uttalelsene står redaktørene for selv. Nå er debattnivået og fakta i saken sett utfra disse sitatene, såpass lavt at man egentlig burde forbigå de i stillhet.

Problemet er at det avislesende publikum i Finnmark i stor grad blir dratt inn i det om man vil eller ikke.  Og blant disse er det også beslutningstakere. 

La oss se på de enkelte uttalelsene:


Trist avslag fra Hammerfest

– Det er smålig og pinlig – og på lang sikt er det en tabbe for utviklingen av regionen.

– Skyve småstedene foran seg (redaktøren i Altaposten tror ikke noe på at det er hensynet til distriktene i Hammerfest som styrer politikerne i Hammerfest i denne saken). Redaktøren i Altaposten får nå tro hva han vil, men det er fakta. Hammerfest kommune – gjennom enstemmige vedtak prioriterer faktisk distriktene i kommunikasjonssammenheng i denne saken. Det er mulig det er «uforståelig», «korttenkt», «smålig og en tabbe» for Lund, Østlyngen og Berg i et Alta-perspektiv, men sånn er det ikke i Hammerfest. Distriktene i Hammerfest kommune skal ha utviklingsmuligheter. Det legger Hammerfest-politikerne til rette for. Også i kommunikasjonssammenheng!

– Mangel på klokskap, underforstått så vil ikke Alta lenger bruke Hammerfest sykehus (trussel?) – nei igjen så viser fakta noe annet. Av 3.400 pasientreiser fra Alta-regionen til Hammerfest sykehus, brukte 709 expressen i første halvår 2016. De fleste bruker egen bil. Og hadde flybussen fortsatt gått, ville sannsynligvis mange brukt den. Og i sykehus-sammenheng vil en – 1 – rotasjon være tilstrekkelig.

– Et håp om å ramme Alta? Bruken av flylassen? Javel, statistikken for første halvår etter at expressen erstatta flybussen, tyder på at mange hammerfestinger enten har valgt å bruke bil til Alta eller bruke Hammerfest Lufthavn.


–Skuffet over Alf E. og Pasientreiser

VargsundXpressen skulle være et spleiselag, men Hammerfest sa nei.

Summa sumarum; de sterke utsagnene fra Alta-politikernes side (se ovenfor) i denne debatten minner meg på om et utsagn som har kommet fra en tidligere kjent norsk politiker; Er argumentene for svake, bare bruk mer volum! (fritt gjengitt). Geir Ove Bakken skal ha ros for å besøke Akkarfjord og lytte på befolkning og næringsliv. Fylkestinget og Bakken har til en viss grad fulgt opp de signalene som kom. Men utover det så er det sørgelig passivitet fra fylkespolitikernes side i denne saken. 

For de erfaringene vi vil trekke av den kommende høsts kommunikasjonstilbud i ytre Vest-Finnmark, vil dessverre kunne dokumentere at den manglende «forståelsen» og «klokskapen» fra Alta-politikernes side er uttrykk for en kynisk holdning, som har som mål å slite ut folk og næringsliv i distriktene. Så til slutt så får man rett.

Jeg håper at jeg tar feil. Derfor er på sin plass å invitere redaktørene i Altaposten og Finnmark Dagblad, politikerne Østlyngen, Berg og Olsen fra Alta til Akkarfjord og Sandøybotn for å snakke med folk og representanter for næringslivet og offentlige virksomheter. Det er mulig det kan flytte vekk begrepene «uforståelig», «korttenkt» og «tabbe».  Kunnskap gir ofte endring i atferd. Vi kan jo håpe!

Avslutningsvis;  Rutetilbudet skal nå evalueres – så skal evt vedtak om endringer gjøres. Når jeg leser noen fylkespolitikeres uttalelser til media, så kan det se ut som om avgjørelsene er tatt før evalueringene faktisk er gjort.  Jeg håper også her at jeg tar feil!

Reidar Johansen

Gruppeleder, SV i Hammerfest