– Må gjerne ha sine konspirasjonsteorier

– Altaposten-redaktøren bruker utskjelling for å kompensere for manglende saklighet.

REFS: Tom Mortensen går til frontalangrep på Rolf Edmund Lund etter hurtigbåt-leder.  Foto: Reiulf Grønnevik / arkiv

Meninger

Redaktøren i Altaposten bruker ord som pinlig, smålig og manglende klokskap om politikerne i Hammerfest. Det minner meg om en taler som i sitt manusskrift hadde tilføyd i margen: «Svak argumentasjon, øk stemmevolumet». Redaktøren har nok innsett det samme og bruker i stedet utskjelling for å kompensere for manglende saklighet. Jeg vil holde meg langt unna denne form for diskusjon og i stedet stille han følgende spørsmål:

Du hevder at man i Hammerfest er redd for et felles arbeidsmarked. Har du eksempler på arbeidstakere som vil bruke fire timer daglig i reisetid mellom bolig og arbeidsplass?


Trist avslag fra Hammerfest

– Det er smålig og pinlig – og på lang sikt er det en tabbe for utviklingen av regionen.

Du mener man i Hammerfest er redd for å bygge opp under Alta lufthavn. Til tross for VargsundXpressen, er trafikken ved flyplassen i Hammerfest gått opp med 7,5 % i år og ned med 4,1 % ved Alta lufthavn i forhold til i fjor, når vi holder unna den ekstra trafikken som Goliatutbyggingen medførte i fjor. Tyder ikke dette på at VargsundXpressen har den motsatte effekt enn den du antyder?

Du taler varmt for hensynet til pasientreiser til sykehuset i Hammerfest ved bruk av båten. Til dette er å si at sjøtransport er like utsatt ved dårlig vær og at det sjelden er stengt over Sennalandet. Statistikken hittil i år viser et snitt på 4,7 pasienter daglig som bruker båt, mens 3 ganger så mange reiser med bil eller buss.  Er det forsvarlig å bruke så store midler av hensyn til pasientreiser på en båt som tar 120 passasjerer?


– Sørgelig passivitet fra fylkespolitikerne i hurtigbåtsaken

– Den manglende «forståelsen» og «klokskapen» fra Alta-politikernes side er uttrykk for en kynisk holdning.

Du reiser også kritikk mot helseforetaket og mener Pasientreiser burde sett potensialet for å frigi midler til helsetjenester. Hvilke informasjoner sitter du inne med som helseforetaket ikke har?

Redaktøren må gjerne ha sine konspirasjonsteorier om hammerfestmiljøet. Selv har jeg faktisk benyttet VargsundXpressen en gang tidligere i år og vil i september igjen benytte båten til Alta fordi jeg ikke ønsker å sitte en time på Skaidi å vente på en ny buss som kanskje ikke kommer eller er forsinket. Aksepterer du ikke at folk i Hammerfest foretrekker en ekspressbuss til Alta lufthavn som fanger opp passasjerer både i Rypefjord og Kvalsund på turen? Hvor mange ganger har du forresten selv benyttet VargsundXpressen til Hammerfest?

Tom Mortensen

Hammerfest