– Blander kortene i ambulansesak

– Distanse langs vei er et dårlig argument i debatten.

RASKT TIL SYKEHUS: Debatten om flyambulansen går videre. Høyre-politiker Ole Martin Rønning mener kortene blandes.  Foto: Avinor

Meninger

I et debattinnlegg av Magnar Leinan kommer det frem en del informasjon som det er lett å være enig i, når det gjelder saken om ambulanseflytjenesten i Finnmark. Mens andre påstander og sammenblandinger i innlegget synes å ha havnet der, uten å ha betydning for det saken gjelder.

Det er først og fremst hans belæring om avstander i Finnmark, som blir litt pussig. Ambulanseflysaken, gjelder den tjeneste maskinene utfører i dag, og konsekvensen av å ta bort den ene maskinen i Alta, og erstatte den med en jetmaskin med base i Tromsø.

I den sammenheng blander han inn avstander til Karasjok, Kautokeino og Øksfjord, og glemmer glatt at både Karasjok og Kautokeino så langt ikke har blitt betjent av andre fly enn 330 sqn sin Sea king. Altså avstanden til begge stedene er helt irrelevante for diskusjonen om ambulansefly. Når det gjelder distansen til Øksfjord, så glemmer han en vesentlig ting omkring ambulansetjenesten i Loppa og Hasvik kommuner. Den er for samtlige steder i Loppa kommune betjent med båt, og derfor er distanse langs vei et dårlig argument i debatten. Når det gjelder Hasvik, så betjenes også kommunen av båtambulanse når ikke fly er et alternativ. Veitransporten som han påpeker, er kun aktuelt i tilfeller hvor det ikke haster i begge kommuner. At veiløse distrikter i Loppa er kommet dårligere ut når det gjelder andre kommunikasjoner det siste året, lar vi helst ligge. Så når han sarkastisk gjør en øvelse i å harsellere med Finnmark Høyre, og Høyres representant på Stortinget, blir det litt hult når han trekker fram geografiske forhold, som er svært så irrelevante til ambulanseflysaken.

Høyre har vært engasjert i saken hele tiden, og har vel for lengst sørget for at våre representanter er orientert om vårt syn. Men blander man kortene, slik Leinan gjør, så blir det bare tull. Hans argumenter, hvor han også trekker frem distansen til forskjellige steder som Mehamn, Båtsfjord og Berlevåg, roter han sammen reell og irrelevant informasjon, hvor faktisk det forvirrer mer enn det opplyser. Hvis man skal argumentere mot å fjerne ett ambulansefly fra basen i Alta, noe jeg tror de fleste er enig i, bør man finne holdbare argumenter for nettopp dette, og ikke blande kortene. Skal man argumentere for nytt sykehus i Alta, så er dette en tapt sak, som neppe passer inn.

Andre argumenter, som ikke er kommet tilstrekkelig fram i debatten, er de kostnader det medfører å splitte tjenesten  slik at man skal ha nødvendig logistikk for en jetmaskin i Tromsø, og en propellmaskin i Alta. Begge krever et minimum av personell både på bakken og i lufta, og for bakkepersonellet blir det dårlig utnyttelse å betjene bare ett fly. Når så disse kostnadene blir synbare, kommer nok forslaget om å stasjonere også propellmaskinen i Tromsø for å øke effektiviteten på bakken, og senke kostnadene. Når det gjelder plassering av ansvar, har han rett, det øverste ansvar ligger hos statsråden, men slik regjeringer før denne gjorde, så er faktisk Lars Vorland og Helse Nord de som fatter en avgjørelse, og om denne er fattet på feil grunnlag, hjelper det lite å kjefte på ministeren, som så langt ikke har hatt noe med saken å gjøre.

Ole Martin Rønning

Lokalpolitiker for Høyre