– Alle skal få denne kompetansen

– Vi har ingen tid å miste, verden står midt i en sterk digital utvikling.

Illustrasjonsfoto. Alta videregående skole.  Foto: Arkivfoto

Meninger

Høyres Heidi Nordby Lunde er i Altaposten 26. juli bekymret for at vi i forsøket på å «lære kidsa koding» skal gjøre noe lystbetont og morsomt til et tvangsbasert fag som avskrekker elevene. Lunde stiller mange spørsmål, men gir få svar. Jeg tror det er mulig å både heve elevenes kompetanse og beholde entusiasmen for faget samtidig.

Verden står midt i en sterk digital utvikling. Alle barn og unge vil trenge å forstå og beherske kravene til det nye digitale kunnskapssamfunnet. Det er nettopp derfor vi vil gjøre faget obligatorisk slik at alle skal få denne kompetansen, og ikke bare noen. Vi trenger samtidig å utdanne flere teknologer for å møte morgendagens utfordringer og kompetansekrav. For å skape et høyteknologisk kunnskapssamfunn må vi starte tidlig. Programmering og koding er et anvendelig og mangfoldig verktøy som kan bidra til å utvikle kreative evner og forståelse hos barn. De får trening i å finne løsninger der andre ser hindringer. Koding som fag på barneskolen er i tillegg allerede innført i mange land.

Nordby Lunde mener at Arbeiderpartiet kan bidra til at programmeringsfaget går fra å være «tidenes kuleste valgfag til tidenes dølleste tvangsfag» ved å gjøre det obligatorisk. Arbeiderpartiet har tillit til at dyktige fagpersoner vil gjøre faget både spennende og lærerikt for skolebarna. Vi vil gi dem rom til å utvikle faget på en måte som utvikler elevene og vekker lærelyst. Høyre vil vente og se heller enn å ta grep, en tilnærming de dessverre velger altfor ofte.

I 2015 sto over 6.000 IKT-arbeidsplasser ubesatt, ifølge IKT Norge. 1 av 4 avanserte IKT-stillinger vil stå ubesatt i 2030. Vi la derfor inn penger til 3.000 nye studieplasser i vårt alternative budsjett. Hovedvekten var rettet inn mot teknologi og IKT-sektoren, fordi vi ser viktigheten av at flere utdanner seg til disse yrkene.

Med Høyre i regjering går vi baklengs inn i fremtiden i møte med fremtidens kompetansekrav. Vi vil vende blikket fremover. Nettopp derfor dro Jonas Gahr Støre til Silicon Valley for å lære fra de beste på teknologi. Derfor vil vi lære barn og unge programmering og koding. Derfor vil vi gi dem nytt utstyr og flere studieplasser. Vi har ingen tid å miste.

Marianne Aasen

Arbeiderpartiets forskningspolitiske talsperson