– Har vært klar på vårt standpunkt i ambulanseflysaken

– Vi har ikke noen tradisjon for å «legge oss ned å logre» for egne ministre når vi er uenige.

STEMTE FOR: Alex Bjørkmann mener Alta Høyre ikke har noen grunn til å skjemmes. Partiet stemte for uttalelsen om ambulanseberedskapen i kommunestyret – og går dermed imot helseminister Bent Høie (H). 

Meninger

Magnar Leinan sier i et leserinnlegg i media at «Alta Høyre bør skjemmes».

Men bør vi nå det? Leinan viser til Helse Nords vedtak om å erstatte et propellfly i Alta med et jetfly i Tromsø. Mulig Leinan ikke har fulgt med i hele timen, men Alta Høyre har kun deltatt i én avstemming i denne saken. Den forgikk i Alta kommunestyre 24. mai 2016. Der ble det stemt over en felles uttalelse angående denne saken. Hvis Leinan hadde vært til stede ville han sett at samtlige av Alta Høyre sine folkevalgte stemte for denne uttalelsen, sammen med et enstemmig kommunestyre. Alta Høyres styreleder har også vært klar og tydelig på vårt standpunkt i denne saken.

Det Leinan tydeligvis mener er at Alta Høyre skal skjemmes over er at tre av fylkestingsrepresentantene til Finnmark Høyre stemte MOT en tilsvarende uttalelse. To av disse bor ikke i Alta, men skal vi skjemmes allikevel? Av de to som bor i Alta er det rett at én stemte mot. Til forsvar skal det sies at uttalelsen ble lagt frem i fylkestinget rett før avstemming og at saken aldri ble tillatt diskutert av fylkestinget. Alta Høyre er ikke enig i den stemmegivningen som ble gjort av fire representantene på fylkestinget, hvorav tre fra vårt parti. Alta Høyres synspunkter er klart kommunisert til disse i etterkant. MDGs representant stemte som kjent også mot, kanskje med bakgrunn manglende debatt på fylkestinget.

Videre mener Leinan at vi gjør knefall for helseminister Høie med bakgrunn i at han representer vårt parti. Jeg kan garantere at Høie og Høyres stortingsrepresentant, Frank Bakke Jensen, er veldig klar over hva Alta Høyre mener i denne saken. I motsetning til mange andre partier har ikke vi noen tradisjon for å «legge oss ned å logre» for egne ministre når vi er uenige.

I samme åndedrag nevner Leinan at Alta Høyre av valgtaktiske årsaker ønsker å omgå sannheten. Sannheten er vel heller, at uten innsatsen til Alta Høyre, ville vel neppe Alta Nærsykehus eller omsorgssenteret slik det nå planlegges vært i nærheten av realisering slik vi ser i dag.

Til slutt vil jeg oppfordre Leinan og andre meddebattanter til en litt mer positiv tilnærming til enkeltsaker. Jeg ser ingen grunn til noen i denne saken skal skjemmes. Det at man er uenig i sak er faktisk helt greit, og er i mange tilfeller med på å berike debatten og løsningene. På tross av jeg kan være rivende uenig i en rekke saker og beslutninger som gjøres av politikere fra eget og andre parti, må vi sørge for et ryddig debattnivå.

Alex Bjørkmann

Medlem i Alta Høyre