– En aktiv ansvarsfraskrivelse

– Finnmark fylkeskommune har en plikt å følge opp opplæringsloven.

ANSVARSFRASKRIVELSE: Høyre reagerer på fylkeskommunal ansvarsfraskrivelse for boliger til elevene. (Illustrasjonsbilde)  Foto: Jarle Mjøen (innfelt) / Arkivfoto

Meninger

Finnmark Høyre leverte en interpellasjon til fylkestinget i 2015 der man påpekte det juridiske ansvaret fylkeskommunen hadde som skoleeier til å også bygge elevboliger der dette er nødvendig. Fylkeskommunen har en desentralisert skolestruktur som medfører at mange elever må flytte for å gå på videregående.

Høyre mener at Finnmark fylkeskommune derfor har en plikt å følge opp punktet i opplæringsloven § 7-2. Skyss og innlosjering i den vidaregåande skolen. Tredje ledd:  Fylkeskommunen skal hjelpe til med å skaffe losji for elevar i vidaregåande skole som bur slik til eller som har så lang veg at dei ikkje kan nytte dagleg skyss til skolen. Om nødvendig skal fylkeskommunen byggje elevheim.

Finnmark Høyre er av den oppfattelsen av at fylkeskommunen siden 2012 har drevet en aktiv ansvarsfraskrivelse i media og vedtak gjort av fylkeskommunen der man gang på gang påberoper at bygging av elevboliger ikke er et fylkeskommunalt ansvar. Dette mener Høyre og andre partier er helt feil og ikke i tråd med opplæringsloven. Høyre har løftet denne problemstillingen i fylkeskommunen. Men ble møtt med den samme gamle ansvarsfraskrivelsen fra Fylkesordfører.

Der posisjonen i fylkeskommunen ikke er villige til å ta på seg dette ansvaret de har etter loven.  Høyre er engstelig for at manglende velferdsordninger for elever som går på videregående i vertsbyer ikke er gode nok for å sikre borteboende elever et godt oppvekstmiljø i en kritisk fase av livet.

Vi registrerer med stor begeistring at også Frp ønsker å være garantist for å bygge elevboliger og ser fram til et samarbeid på dette.

Marianne Haukland,

Finnmark Høyre