Fylket ute av kontroll

– Et hån mot demokratiet.

Illustrasjosnfoto-  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Håndteringen av samferdselstilbudet har vist at fylket er ute av kontroll.

Det er et hån mot demokratiet når politiske vedtak ikke blir etterfulgt. Jeg har påpekt tidligere at FFKs (vedtatte) transportplan sier tydelig at det skal legges til rette for å kunne bo i distriktet. Likevel brukte samferdselsavdelingen motsatt utgangspunkt når de jobbet med nye ruter. De prøver ikke engang å skjule det: Tilbudet skal være bedre der det bor flest folk og dermed dårligere i distriktet.

I desember 2015 var det forslag i økonomiplanen om å øke fra 3 til 4 søndagsrotasjoner på Korsfjord-Nyvoll. Dette ble nedstemt: Pengene ble omdisponert til Loppa/Hasvik. Likevel ble det økt til fire søndagsrotasjoner.

Jeg må spørre: Har fylkespolitikerne tenkt å ta styringen tilbake?

Fabrice Caline, Kommunestyrerepresentant for Loppa Sp