– Privatisering vil undergrave tilbudet

– Folk finner andre måter å løse sine transportbehov.

Illustrasjonsbilde  Foto: Boreal

Meninger

Åpent brev til Finnmark Ap

Gjennom mange år har det vært en god forbindelse mellom Hammerfest og Alta, hvor i alle fall folk fra Hammerfest har vært fornøyd med ruteopplegget for buss når det gjelder bruk av flyplassen i Alta og handel i de tilfeller man får bedre service og pris ved kjøpesenter i Alta. Dette er nå endret på grunn av hurtigbåten mellom Hammerfest og Alta. Flybussen går ikke lengre og hurtigbåten finansieres gjennom et dårligere tilbud til veiløse områder.

Dette fører til at folk finner andre måter å løse sine transportbehov. Flere reiser nå direkte til Tromsø fra flyplassen i Hammerfest eller kjører privatbil til Alta. Jeg observerer også at det er opprettet en gruppe på Facebook for skyss mellom Hammerfest og Alta. Denne har allerede over 600 medlemmer. Selv er jeg ikke medlem, enn så lenge, fordi jeg foretrekker offentlige kollektivtilbud.

Faren er klart til stede for at en slik privatisering vil undergrave hurtigbåttilbudet og gjøre det vanskeligere å gjenopprette et flybusstilbud. Det haster derfor med å ta nødvendige grep for å bevare offentlige transportløsninger.

I økende grad merker jeg raseriet over det som har skjedd. Dette går både utover mitt eget parti, Arbeiderpartiet, men også utover fylkeskommunen som institusjon. Hva skal vi med en fylkeskommune som skaper problemer i stedet for å løse dem, spør folk. Selv om hurtigbåtruten bygger på et enstemmig fylkesting, er det Arbeiderpartiet som angripes. Dette må Finnmark Arbeiderparti ta alvorlig og snarest fremme forslag som retter opp situasjonen. I den grad hurtigbåten mellom Hammerfest og Alta tar så store ressurser som rammer veiløse områder og en bedre bussforbindelse mellom Hammerfest og Alta, må man vurdere om hurtigbåten i det hele tatt er verdt det.

Tom Mortensen, Partimedlem