– Nå er det lov å bruke hodet

– Vi hilser velkommen de nye reglene.

MER ANSVAR: Hugo Tingvoll i Finnmark Friluftsråd er glad for de nye reglene som gir den enkelte turgåer ansvar med å vurdere om det er brannfare eller ikke.   Foto: Arkivfoto

Meninger

– Galskap, hull i hodet, et regelverk for søringer. Slik folkelige kommentarer var vanlige om bålforbudet som trådde i kraft 15. april. Med vinterlige forhold og snø helt ned i flomålet var det få som så fornuften i å forby bålbrenning på denne tiden av året. Nå er regelverket endret. Og det i samsvar med de lokale forhold. Tidligere var forbudet absolutt fra nord til sør. Slik er det ikke lenger. Fra nå av har den enkelte turgåer selv et ansvar med å avklare om det er brannfare. En slik regelendring er positiv. Forbudsperioden er fortsatt den samme som tidligere.

Bålet som turkamerat

Det betyr at bålforbudet fortsatt gjelder fra 15. april, men bare dersom brannfaren er tilstede. Før hadde ikke forskriften noen «det-er-lov-å-bruke-hode-setning». I de nye reglene heter det at det er lov til å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Dermed kan turfolket i Finnmark i mange uker fortsatt lage bål med god samvittighet. I andre deler av landet der det allerede er brannfare er situasjonen altså annerledes. I et langstrakt land som vårt er det bra med en slik endring. Dette fordi bålet er en viktig «turkamerat» som vi ønsker å ha med på så mange turer som mulig.

Antall kaffekok

Det å fyre bål er en viktig del av vår kultur og turtradisjon. I vår landsdel har vi tradisjon for å angi tuens lengde i antall kaffekok. Når nå hver og en av oss har fått et større ansvar, er det viktig at barn og ungdom får kunnskap og erfaringer om det å lage bål. Her har skolene og foreldrene en jobb å gjøre. Bålet er stemningsskapende. Bål til matlaging er viktig. Likeså bål til kaffe og bål til varme. Bål er kort og godt god folkehelse. Derfor er bålsamtaler med ordføreren som vert et av tiltakene som det jobbes med i Finnmark.

Det er ditt ansvar

Friluftsrådet ønsker å bidra til at de nye bålreglene blir gjort kjent. Vi vil arbeide for å løfte bålet fram som en viktig del av friluftslivet. Du verden så mye triveligere bålet er i forhold til en simpel engangsgrill. Vi hilser velkommen de nye reglene. Bålet er en del av allemannsretten og en del av det å drive friluftsliv slik vi ønsker. Det er mange måter å lage bål på. Friluftsrådet ønsker å bidra til at flere får kunnskap om bålets mange muligheter. Men skogbrann og skjemmende bålmerker ute i terrenget ønsker vi selvsagt ikke. At hver og en av oss har fått et større ansvar for å vurdere brannfaren er bra.

Hugo Tingvoll, Prosjektleder Finnmark Friluftsråd