– Skremmende at Altaposten skriver dette om oss

Leserinnlegg: – Aldri før har vi behandlet så mange pasienter som nå.

Stein Erik Breivikås, økonomisjef i Finnmarkssykehuset.  Foto: Finnmarkssykehuset

Meninger

Som økonomisjef i Finnmarkssykehuset, er jeg ikke bare opptatt av tall. Jeg er også opptatt av godt omdømme, fordi det kan påvirke vår økonomi. Derfor er det ikke bra at Jarle Mjøen på lederplass i Altaposten 2. oktober skriver at Finnmarkssykehuset ikke har lykkes i å bygge opp et kompetent fagmiljø.

Det er skremmende at Mjøen skriver dette på lederplass, all den tid det ikke er sant. Det som Alf Bjørn først sier til Altaposten, var heller ikke sant for flere tiår siden. Vi hadde et godt fagmiljø sammenlignet med andre da, og vi har et bedre fagmiljø i dag.

Aldri før har vi behandlet så mange pasienter som nå. Det er bra for vår økonomi. Mitt mål er at vi skal ha så god økonomi at vi klarer å bygge Alta Nærsykehus. Det koster. For få år siden hadde Finnmarkssykehuset underskudd årlig i nærheten av 100 millioner kroner. I fjor hadde vi et overskudd på 15 millioner kroner og i år styrer vi mot 25 millioner kroner i overskudd. Det er disse overskuddene som skal finansiere blant annet Alta Nærsykehus.


Hvor er pasientene, Helse Nord?

Leder: – Hvor skal pasientene til det nye sykehuset hentes fra?

Med de bygge- og utviklingsprosjektene Finnmarkssykehuset er i gang med, viser vår økonomiske bærekraftanalyse at foretaket i løpet av få år kan stå i fare for ikke å klare å overholde sine økonomiske forpliktelser. Finnmarkssykehuset må derfor fortsette å utvikle det gode fagmiljøet, men samtidig tilpasse seg de økonomiske rammene.

Hvor får vi pengene fra? Den statlige finansieringen er ganske rettferdig. Vi får lønn som fortjent. Det betyr at vi får inntekter som svarer til hvor mange pasienter vi behandler, såkalt innsatsstyrt finansiering. I tillegg kommer en finansieringsmodell som skal stimulere foretakene til å tilby høyere kvalitet, såkalt kvalitetsbasert finansiering.


– Ordførerens holdninger kan true Alta nærsykehus

Leserinnlegg: – Velg behandlingssted basert på fakta, ikke hva misfornøyde politikere sier.

Dette stiller krav til kvalitet og innhold i spesialisthelsetjenesten. Å drive to lokalsykehus, et nærsykehus, Samisk Helsepark og utstrakt ambulering i en liten befolkning som i Finnmark, er svært ressurskrevende, kostnadskrevende og faglig utfordrende. Dersom Finnmarkssykehuset skal klare dette, må vi tilstrebe at befolkningen i Finnmark i så stor grad som mulig velger å få sin behandling i Finnmarkssykehuset. Finnmarkssykehuset må være førstevalget til befolkningen i fylket.

– Helt urimelige påstander

Leserinnlegg: – Finnes ingen grunnlag for å påstå at vi vil «tvinge» altapasienter til Hammerfest.

Dagens regjering ønsker en større grad av konkurranse mellom sykehusene gjennom fritt sykehusvalg og også konkurranse med private tilbud gjennom fritt behandlingsvalg. Finnmarkssykehusets forståelse av fritt sykehusvalg innebærer også å kunne velge sitt nærmeste lokalsykehus. Foretaket må sørge for at pasienter vil og kan få sin behandling i Finnmarkssykehuset. Dette krever god kvalitet på tjenestene, akseptable ventetider og et godt omdømme. Dersom vi taper i denne konkurransen, vil mulighetene til å utvikle og bygge opp tjenestetilbud svekkes. God kontroll over økonomien må ligge til grunn for at Finnmarkssykehuset skal kunne utvikle foretaket i ønsket retning. Vi har denne kontrollen i dag, men den avhenger av pasienters valg i framtiden. Og det valget bør ikke urettmessig påvirkes av Mjøen på lederplass.

Stein Erik Breivikås

Økonomisjef i Finnmarkssykehuset