Magne Ek"/>

2,3 millioner i underskudd

En inntektssvikt på 2,6 millioner i 2010 gjorde at Alta IFs fotballgruppe ved årsskiftet sto med over fem millioner i skyld.
sport

– Drifta gikk 2,3 millioner i underskudd i 2010, sier styreleder Ole Simonsen som stiller sin plass til disposisjon under årsmøtet senere i vinter.

– Ikke bare for at jeg er hovedansvarlig for et stort underskudd, men også for å slippe til nye folk som har samme driv som de nyansatte, sier han.

2,6 millioner under budsjett

På utgiftssiden ser det ikke ille ut bortsett fra at man trolig burde kunne bremset litt på forbruket underveis. Totalt har driftskostnadene i fotballgruppa vært på 13,5 millioner, omlag 400.000 under budsjett. Men inntektssiden var dramatisk dårligere enn i 2009.

– Vi har en inntektssvikt på 2,6 millioner i rene sponsorpenger i forhold til budsjett, og over 2,1 millioner i forhold til det vi klarte å få inn i 2009, sier Simonsen og fortsetter:

– Hadde sponsorinntektene vært de samme i 2010 som i 2009 så ville vi trolig vært nær med å komme i balanse.

– Hva er årsaken til en så dramatisk nedgang?

– Det er trolig flere årsaker. Kanskje har næringslivet vært mer forsiktig, men jeg har også fått tilbakemelding på at avtaler lå klare til å underskrives, men at så aldri ble gjort.

– Hvem har skyld i at man har havnet i en slik situasjon?

– Styret og jeg som styreleder har naturligvis hovedansvar siden vi ikke har hatt fullstendig oversikt over inntektssiden. Men også de som har hatt ansvaret med rapportering til styret og ansvar for å hente inn disse avtalene må nok påta seg deler av skylda. Uten at jeg vil legge skylda over på enkeltpersoner. Det er klubben som ikke har lyktes i jakten på sponsorkroner.

Utgiftene satt

Han mener det er vanskelig å hente seg inn og bruke så mye mindre penger midtveis i en sesong.

– Mye av utgiftene er satt allerede i januar når lagene er meldt på i seriespill. Men enkelte steder kunne vi nok spart inn noe. Blant annet på treningstid i Finnmarkshallen og kanskje kunne man funnet noen billigere overnattingssteder. Men når vi har meldt på lag kan vi ikke la spillerne sove ute.

Herrelaget står oppført med en omsetning på 8,1 millioner inkludert sin del av administrasjonskostnadene. Adeccoligalaget gikk i underskudd med vel 1,2 millioner kroner.

Damelagets hadde en omsetning på vel en million og står i regnskapet med over 400.000 i minus. Deres del av felleskostnadene (administrasjon, husleie og strøm) utgjør over 300.000 kroner.

Rekruttlaget gikk nesten 400.000 i minus, mens aldersbestemt står oppført med et underskudd på i underkant av 100.000 når administrasjonskostnader på 204.000 er tatt med.

Betalt 600.000

Ved årsskiftet hadde fotballgruppa kortsiktig leverandørgjeld på 2,5 millioner kroner.

– Vi har betalt noe av dette i løpet av januar. Så i dag er leverandørgjelda på ca 1,9 millioner kroner og vi er i havn når det gjelder moms og skatt, sier Simonsen.

I tillegg til leverandørgjelda kommer skyld på 920.000 til hovedstyret og langsiktig gjeld (banklån) på 1,7 millioner kroner. Det betyr at klubben per i dag har en skyld på over 4,5 millioner kroner.

– Den langsiktige gjelda betaler vi ned på månedlig, så det er den kortsiktige gjelda som er utfordringen.

Mesteparten av den kortsiktige gjelda er til lokale leverandører og Altaposten kjenner til at Finnmarkshallen, Altaposten og busselskapet Arctic Tours er blant de største kreditorene. I tillegg står flere andre lokale bedrifter og mange hoteller og busselskaper rundt om i landet på kreditorlista. Dette bekrefter Ole Simonsen.

Lisensen sikret

Klubben er satt under administrasjon av forbundet noe som blant annet betyr at nye spillersigneringer må godkjennes av NFF. En langsiktig plan gjør at de likevel ikke mister profflisensen.

– Vi har fått godkjent en treårig plan på å få ryddet opp i økonomien. Dersom vi følger delmålene underveis er lisensen ikke truet de neste tre sesongene. Men vi har helt klare mål som vi må innfri til fastsatt dato. Gjør vi ikke det vil vi miste lisensen, sier Simonsen.

Det var forøvrig denne planen som ble levert for sent og gjorde at klubben pådro seg en bot fra forbundet på 25.000 kroner.

Han kan aldri være sikker, men han håper og tror ingen av kreditorene vil ta klubben til skifteretten.

– Vi har i hvert fall ingen signaler om det per i dag. Vi forsøker å ha en dialog med våre kreditorer og vi ønsker å være åpne og ærlige, sier Simonsen som også forteller at de har et håp om å gjøre opp for seg om ikke så altfor lenge.

Altaposten kjenner til at klubben har vært i kontakt med hovedsamarbeidspartner Sparebank1 Nord-Norge med et ønske om å få utbetalt en million kroner (hovedsponsoravtalen) tidligere enn avtalt.

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

sport