Radio Alta mandag 14. juni

– Det er en jobb som krever mye

Direkte fra Radio Altas morgensending.

radioalta

John Vegar Holten har tredd ut av stillingen som daglig leder i Alta skiferbrudd SA, Altaskifer AS og Alta skiferbrudd eiendom AS. Han tok en pause fra avkoblingen for å gjeste radiostudioet.

Vi fikk også besøk av Alta motettkor ved Solveig Thoresen, som dedikerer en konsert til Ottar Grimstad førstkommende helg. I tillegg fikk vi høre litt fra ALI og Grieg Seafood, om årets skjellprøvetrekning.

HØYDEPUNKTER

John Vegar Holten er ferdig i Altaskifer:

– Du må ha en sterk ryggrad, du må tåle å stå i det.

Motettkoret hyller Ottar Grimstad:

Solveig Thoresen forteller om helgas konsert.