– Vi vet at det kan bli mer voldtekter

Krever bred politisk prosess: – Det er turløyper og byløype i nærheten, sier Rut Olsen (Kp).

UTRYGGHET: Rut Olsen (Kp) mener det er viktig at beboerne tas med på råd. – Vi har byløypene og turløyper i nærheten. Det følger utrygghet med dette, fastholder hun. (Foto: Kita Eilertsen) 

nyheter

Ap og SV har begge uttalt seg posivt til å tillate etablering av asylmottak og moské i Bossekop i Alta. Nå sier Venstres Trine Noodt at heller ikke Ventre ser noen grunn til å gripe inn mot etableringene.

– Vi er langt unna Frps linje. Jeg vil heller uttrykke at det er positivt med aktivitet i Bossekop og at ulike virksomheter vil etablere seg der. Vi lever i et åpent og fritt land, og vi må ikke la fremmedfrykt og fordommer få råde. Vi må ha et åpent sinn. Jeg kan ikke se at vi i Venstre skal ville stanse dette, sier Noodt.

– Skapt tanke om at vi må frykte

– Har du forståelse for at naboene uttrykker bekymring for at man legger for mye til Bossekop med moské, Sisa og asylmottak?

– Jeg forstår skepsisen utfra at Frp har vært med på å skape en tanke om at vi må frykte dette. Vi har ikke hatt noen hendelser i Alta-samfunnet som gir noen bakgrunn for at vi bør være redd. Frp forskutterer masse negativitet om at alt mulig kan skje. At innbyggerne er skeptiske, må vi ta på alvor, men det må møtes med argumenter om hvorfor dette ikke er noe å være redd for. Her snakker vi om medmennesker, sier Noodt.

–  Prinsipielt ser vi ingen grunn til å politisk behandle saken, sier leder i Alta Høyre Ivar Pettersen.

– Naboene ønsker seg en grundig prosess, har du forståelse for det?

– Jeg forstår at man føler en viss uro, men samtidig lever vi et fritt land, og så lenge du ikke bryter lover eller regler må vi respektere at slike ting kan skje. Lokalitetene det her er snakk om, er jo butikker som tradisjonelt har ligget i Bossekop i årtier, men man ikke har klart å opprettholde. Vi i Høyre har tro på markedskreftene, sier Ivar Pettersen. Han sier eneste måten å regulere dette på, er gjennom bruksendring, og han tror ikke det vil kreves for bygningene det her er snakk om.

Tar for gitt behandling

Hovedutvalgsleder i Alta kommune, Rut Olsen (Kp) sier hun tar for gitt at det blir politisk behandling og høring.

– Vi vet at det kan bli mer voldtekter, og vi har byløypene og turløypene i nærheten. Det følger utrygghet med dette. Man gjør seg ekstra tanker. I et demokrati synes jeg i aller høyeste grad at det bør bli en politisk behandling av dette. Det er slik at det kan følge ekstra ting med, det kan vi ikke stikke under en stol. Vi holder på med en områdeplan for Bossekop, nå synes jeg det går litt fort i svingene. Dette er absolutt noe man bør tenke nøye gjennom, og man må stille spørsmål om det er dette man vil med Bossekop, sier Olsen.

Hun føler det kun er Frp og Kp som ønsker å begrense inntakene av flyktninger og asylsøkere til kommunen.

– Tar vi dem inn må vi ha dem en plass. Vi kan ikke fylle opp Alta kommune, de skal ha hus og plasser og bo de også, og Hero kan kjøpe dem plass foran alle andre. De som trenger hybel og hus må stå i vanlige køer. Det går på bekostninga av andre, det er det ingen tvil om, sier Olsen, som legger til at vi ikke kan ta inn mer enn vi makter. – At Trine ikke er kritisk skjønner jeg godt. Hun kan tenke seg å ta inn omså hvor mange. Men da blir dette konsekvensen, sier Kp-politikeren.