Her kan det bli både asylmottak og moské

– Jeg frykter Bossekop blir en ghetto, sier varaordfører Ronny Berg.

STORE PLANER: I dette området i Bossekop kan det allerede i høst bli oppstart for både asylmottak og moské. Jeg frykter en ghetto-dannelse, konflikter og forringet verdi for beboerne, sier Ronny Berg (Frp). 

nyheter

Moské på ene siden av gaten og asylmottak over veien. Det kan bli realiteten i Bossekop fra september.

Kommunalleder for samfunnsutvikling, Oddvar Konst, bekrefter at kommunen har fått på sitt bord en søknad om å gjøre en planmessig vurdering av tiltaket. Nordlys hotell har bedt kommunen om å se på og vurdere om tiltaket er i strid med reguleringsplanen.

– Vi vil behandle dette så fort som mulig, da eieren ønsker en kjapp avklaring, sier Konst.

– Vil det bli politisk behandling?

– Det vurderer vi, svarer kommunallederen.

Han sier kommunen ikke har fått noen plansak i forhold til moskéen. Om det trengs bruksendring, er det bygningsmyndigheten som behandler saken.

Altaposten har kjennskap til at Hero og eieren av hotellet er helt i sluttfasen for å få til en avtale.

Frykter ghetto

Det får varaordfører Ronny Berg til å reagere.

– Jeg frykter at dette vil gjøre at Bossekop blir en ghetto. Med både asylmottak og moské rett ved siden av hverandre, vil det kunne oppstå konflikter mellom personer av ulike kulturer, og det kan bli svært utrivelig. Man ser jo hvordan det har gått i Oslo, hvor mye slikt er samlokaliser på en plass, påpeker varaordføreren.

Han spør seg om det er dette man vil bruke Bossekop til.

– Dersom det er dette næringslivet og beboerne vil, er det greit for meg. Men jeg frykter at folk opplever at verdien av hus forringes, og at det blir konflikter i området. Folk vil nok være skeptisk til å bosette seg mellom en moské og et asylmottak, mener Berg.

– Vil komme flere

Han sier han i utgangspunktet ikke er negtiv til asylmottak, da det vil kunne frigjøre areal for kommunen.

– Men å i tillegg si ja til en moské her, det ønsker jeg ikke. Sier vi ja til en, vil vi oppleve at andre ønsker å ha moskeer andre steder. Vi kan ikke si nei senere når det kommer andre. Jeg synes ikke at vi skal ha moskeer i Alta. De må gjerne være der de er i Bukta, men å utvide og etablere nye, der må vi si stopp, sier Berg.

Han understreker at dette ikke har noe med å «være brun» eller rasisme å gjøre, men reagerer når noen sammenligner det med kirkebygg.

– Vi har tross alt en kristen grunnarv, og en grunnlov basert på det kristne. Jeg synes ikke vi skal kaste alle tradisjonene på båten, og ønsker ikke at det skal poppe opp moskér rundt i Alta. Denne gangen er det et vanlig bygg, men neste gang vil de kanskje bruke en utforming som en tradisjonell moské, og så skal de rope bønnerop. Vi må spørre oss om det er en slik utvikling vi ønsker i Alta. Jeg ønsker ikke at det skal skje, sier Berg.

Avventende

Kystpartiet er foreløpig avventende.

– Sånn umiddelbart vil jeg ikke rope et rungende ja. Vi må ha bedre kunnskap og sette oss mer inn i saken før vi tar stilling. Man vil jo kunne få et annet miljø der nede, men utover det deler jeg ikke helt varaordførerens frykt, sier Rut Olsen.

Leder i Alta Ap, Bernt Berg, er i utgangspunktet positiv til planene.

– Asylmottak har vi jo allerede, dette kan hjelpe til å få det i mer ordnede former  dersom man også legger administrasjon der. Det kan bli en bedring, mener Berg.

– Varaordføreren mener man med både moské og asylmottak vil få en ghetto. Er du enig i det?

– Nei, der støtter jeg ikke varaordføreren. Det er jeg ikke særlig redd for, svarer Berg.

Ordfører Laila Davidsen (H) vil foreløpig avvente å kommentere saken.

– Vi har ikke diskutert saken internt. Foreløpig jeg heller ikke sett noen søknad. Det ligger hos administrasjonen, og man må nesten avvente å se hva som ligger til grunn og hva tenkningen er. Hvor mange er det snakk om, og hvordan vil dette forløpe seg. De administrative avklaringene må komme først, mener Davidsen.

Næringslivet positiv

Rolf Pedersen har store eiendomsinteresser i området. Han er ikke negativ til planene.

– Det er klart det er beklagelig at Nordlys hotell legges ned, men at man får alternativ bruk av byggene er positivt. Tilsvarende gjelder også Skoglund-bygget. Jeg synes det er positivt at byggene er i bruk, og at de ikke står tomme. Så lenge byggene er i bruk vil det ikke bli verken ghetto eller stillstand. Så får vi andre gårdeierne være flinke til å utnytte de mulighetene som ligger og kommer til Bossekop. Jeg ser atskillig mer positivt på det enn Ronny Berg, sier Pedersen.