– De kunne like godt etablert den på Bæskades

Rister på hodet av Vegvesenets plassering av ny fotoboks.

DER INGEN SKULLE TRU...: Her gjøres det klart for ny fotoboks. – Om en måned vil den knipse bilister som kjører for fort i 60-sonen på vei mot Alta sentrum, opplyser Roald Heggeli i Statens vegvesen. (Foto: Martin Hovden) 

nyheter

Fem år etter at den nye rundkjøringa ved Altagård gjorde fotoboksen på Elvebakken overflødig, flytter Statens vegvesen boksen til et annet sted i Alta. Valget har falt på Elvestrand, der den blir plassert i 60-sonen.

– Boksen hadde ikke lenger preventiv virkning på Elvebakken, og flyttes derfor til Aronnesveien for få redusert hastighetsnivået der, opplyser Tor Inge Hellander, seksjonleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

– Så dumt!

Ifølge seniorrådgiver Kristian Øvernes er det høy fart som er årsaken til at Statens vegvesen har valgt 60-sonen på Elvestrand som ny plassering for fotoboksen. Når Mikal Johnsen, leder for Sletta Vel på Aronnes, får høre dette, er han først stille en stund, før han sier:

– Det er så dumt

– Hva mener du?

– Vi har ikke ropt veldig høyt etter fotobokser på Aronnes, men når Statens vegvesen først har bestemt seg for å sette opp en boks på Aronnesveien, stiller jeg meg helt uforstående til at den skal plasseres på et sted der ingen bor og der ingen mennesker ferdes etter veien.


– Bedre i 60-sonen

Det har vært mange oppslag i sommer med Johnsen og andre aronnesinger som har påpekt hvor trafikkfarlig fylkesveien er fra Bjørkmanns trykkeri til innkjøringen til Alta idrettspark.

– Det kjøres tidvis grassat i 50-sonen. Farta må ned, sier Johnsen.

Trykket fra beboere og media ble til slutt så stort at fylkeskommunen bestilte en utredning om hva som kan gjøres for å øke trafikksikkerheten på den uoversiktlige strekningen.

– Vi anbefaler at det lages et nytt gangfelt ved Aronskogen, opplyser Øvernes.

– Men ingen fotoboks, den skal plasseres der ingen myke trafikanter er i fare?

– Fotoboks er et bedre virkemiddel i 60-sonen enn i 50-sonen, og historisk sett har det vært en del ulykker der.

– Hvorfor mener man at det er viktigere å få ned farta der ingen bor eller ferdes, enn i tettbygd strøk?

– Det skjer ulykker der også. Det er flere steder man kunne tenkt seg å ha en boks, men det er et kostbart tiltak. Plasseringen på Elvestrand er den beste plasseringen for boksen som flyttes, mener Øvernes.


Boksen er online

Kontrollingeniør Roald Heggeli, som har ansvar for drift av fotobokser, mener boksen som skal stå i kjøreretningen mot Alta sentrum, vil være i drift om en måned.

– Arbeidet med å sette opp boksen startet i dag, men vi må vente en stund på strøm, opplyser Heggeli.

Som i de andre tre boksene i Alta vil også kameraet her være online. Det vil si at bildet sendes til politiet sekundet etter at det er knipset.

– Det har derfor ingen hensikt for engstelige bilførere å gå løs på boksen med vinkelsliper eller luftgevær, bildene er uansett ikke fysisk i boksen, sier Heggeli.

Mikal Johnsen sier han sjelden opplever at trafikken går i mer enn 60 km/t der fotoboksen nå kommer.

– En fotoboks på Aronnes hadde hjulpet godt som fartsdempende tiltak, når ingenting annet hjelper. Men når den settes opp på Elvestrand kunne den like gjerne vært på Bæskades for vår del, sier han oppgitt.