Her smeller første salve

Klokken 11.54 i mandag smalt første salve i det som skal bli den 1240 meter lange Storvikatunnellen.

STOPPET TRAFIKKEN: Røykskyen etter salven var godt synlig i lendet. Bildet et tatt fra Storvikeidet, få sekunder etter sprengning. Kort tid senere ble veien åpnet for normal trafikk. 

nyheter

Salutten var begynnelsen på det som skal bli den ene av to tunneler på strekningen Melsvik – Storvikeidet vest for Alta.

Den andre tunnelen kommer et lite stykke nærmere Talvik, og bærer navnet Kråknestunnelen. Denne blir på hele 2470 meter, slik at begge tunnelene samlet utgjør 3710 meter. I tillegg vil det også komme en strekning på 3390 meter vei i dagen, hovedsaklig mellom tunnelene, slik at samlet lengde for dette delprosjektet av nye E6 inn mot Alta blir på 7100 meter, med en kostnad på omlag 500 millioner.

Det kan tilføyes at Statens vegvesen har inngått denne delkontrakten med entreprenørfirma LNS AS.

Sprengningen ble av vegvesenets ansvarlige på stedet omtalt som et skoleeksempel på vellykket «påhugg», som det kalles på fagspråket.

Se hele reportasjen i tirsdagens papirutgave av Altaposten.