Skrur opp SFO-prisen

Det blir nå enda dyrere å ha ungene på skolefritidsordningen.

– DYRT NOK: FAU-leder Hanne Eliassen mener skolefritidsordningen allerede koster mye. Når prisen økes til over 2.600 kroner i måneden, tror hun flere vil velge å redusere SFO-plassen til barna. (Arkivfoto: Jan-Erik Steine) 

nyheter

I fjor gikk 483 barn på skolefritidsordningen på sin nærskole i Alta kommune. For en heltidsplass betalte foreldrene 2.213 kroner for ett barn. Eventuelle kostpenger på 200 kroner kommer i tillegg. Men går innstillingen gjennom i dagens møte i formannskapet vil den månedlige innbetalingen øke med 350 kroner, tilsvarende 16 prosent.

Halverer tapet

Hovedutvalgsleder Trine Noodt (V) mener prisjusteringen opp til 2.629 kroner er nødvendig.

– Dette er den prisen vi kan klare å drive SFO for. Men prisen er ikke helt selvkost, vi går fremdeles inn med kommunale midler, poengterer Noodt.

I fjor var differansen mellom den reelle kostnaden for Alta kommune og foreldreinnbetalingen på 728 kroner hver måned. Med en økning i innbetalingen vil denne differansen nå halveres.

Noodt har forståelse for at mange foreldre allerede mener SFO er dyrt.

– Dette er en utgift som alle skulle ønske var rimeligere, men SFO er ikke et lovpålagt tilbud.

Ville øke med 800 kroner

Da saken var oppe i hovedutvalget for oppvekst og kultur tidligere i år var administrasjonens innstilling at SFO-tilbudet i kommunen skulle betales i sin helhet av foreldrene. Dette forslaget støttet Frp og Høyre.

– Det er aldri hyggelig å komme med en prisøkning, men hvis man har en tjeneste er det viktig at prisen speiler de kostnadene som ligger bak. Økonomien i Alta kommune er tøff og dette medfører harde prioriteringer, sier hovedutvalgsmedlem Alex Bjørkmann (H).

Noodt mener derimot at kommunen bør være med på å finansiere SFO-plassene.

– Det må være et tak og vi har ikke et ønske om selvkost, kommenterer Noodt.

– Mange velger halvplass

FAU-lederen på Bossekop skole mener derimot at SFO-prisen er høy nok allerede.

– Barna er såpass lite på SFO, og tilbudet koster allerede mye i dag, konstaterer Hanne Eliassen.

Hun var ikke klar over prisøkningen som kommer fra høsten av. Eliassen har hatt begge sine barn i skolefritidsordningen.

– Jeg tok andreklassingen min ut av SFO i mai for å unngå å betale fullpris i juni, forteller Eliassen, som presiserer at hun har vært kjempefornøyd med SFO-tilbudet i Bossekop.

Likevel vet hun at mange foreldre reagerer på fakturabeløpet når barna kommer fra barnehagen og skal over i skole og SFO.

– Jeg tror noen foreldre heller tar halvplass på grunn av prisen, sier Eliassen.