– Her må noe gjøres

Ketil Nystrøm i Trygg trafikk ser behovet for tiltak langs Aronnesveien, men mener fysisk skille mellom vei og fortau bør unngås.

UTRYGT: Her står Ketil Nystrøm på fortauet ved Aronnesveien, et fortau som kun er noen få centimeter høyere enn veibanen.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

– Det er ingen tvil om at veien innbyr til den fartsgrensen som er der i dag – og vel så det. De som vil kjøre fort har ingen problemer med å gjøre det langs Aronnesveien. Og det er naturlig at mange velger denne veien fremfor å kjøre via Elvebakken, der det både er rundkjøringer og fotoboks, sier Nystrøm, distriktsleder i Trygg trafikk Finnmark.

Etterlyser tiltak

Han var nylig i Alta og tok da veien i nærmere øyesyn.

– Jeg skjønner beboernes bekymring, for her er det mange momenter som er med på å skape potensielt farlige situasjoner, mener Nystrøm, som peker på at det ferdes mange myke trafikanter langs veien.

I tillegg krysser mange skolebarn veien hver dag.

– For å bedre situasjonen må man se på både kort- og langsiktige løsninger. Den kortsiktige løsningen er tiltak som demper farten. Da snakker vi enten lavere fartsgrense eller andre gangfelt enn det som er i dag. For gangfeltene må ordnes på ordentlig måte. Det hjelper ikke å bare male nye gangfelt. De må forhøyes og de må lyssettes, mener distrikslederen.

Anbefaler ikke rekkverk

Beboerne langs veien og hovedutvalgsleder Rut Olsen (Kp), har blant annet trukket frem det dårlige skillet mellom vei og fortau. Flere steder er fortauskanten bare noen få centimeter høy, blant annet der hvor en rekke skolebarn følger fortauet til skolen. Både beboerne og Olsen har spurt om et fysisk skille i form av rekkverk kan oppføres.

Dette tror ikke Nystrøm er en god løsning.

– Det at mange har utkjørsel fra eiendommen sin, som går over fortauet og ut på Aronnesveien, gjør et fysisk skille problematisk. Da må man i tilfelle ha en rekke brudd i autovernet. I tillegg er mange av utkjørslene i slak motoverbakke, noe som vil gjøre det vanskelig for føreren å få oversikt om det kommer et fysisk skille, tror Nystrøm.

Kontakter vegvesenet

For å få en sikrest mulig vei, sier Nystrøm at betydelige tiltak må iverksettes.

– Et alternativ er å lage en samlevei på baksiden til alle husene som ligger langs nordsiden av Aronnesveien. Man kan også vurdere en dyp grøft mellom vei og fortau. Men da er vi over på byplanlegging, sier han.

Nystrøm har nå tatt kontakt med Statens vegvesen.

– Trygg trafikk ønsker å bidra her ettersom det er en skolevei og vi ser at det blir flere og flere elever som ferdes over og langs veien. En vei skal ha en viss grad av fremkommelighet for myke trafikenter. Vi ønsker ikke at foreldre skal se seg nødt til å kjøre barna til skolen fordi de frykter for sikkerheten. For om alle foreldrene kjører barna sine til skolen, vil det også gå ut over trafikksikkerheten. På Aronnes er avstandene så korte at det burde vært helt unødvendig at barna kjøres til og fra skolen, sier Ketil Nystrøm.