Bygger vei for én milliard

Prisen på nye E6 mellom Møllenes og Halselv har steget til 990 millioner kroner. Jarl Åge Haugan hevder å ha kontroll i kaoset.

GRAVER OG FYLLER ET HULL: 3000 lastebil-lass med dårlige jordmasser er fjernet mellom to fjellparti ved Larshaugen nord for Melsvika. Nå pågår arbeidet med å fylle 5000 lass med knust fjell tilbake i hullet, slik at nye E6 får en solid og bærende veikropp. 

GIGANT: Nord-Norges største maskinentreprenør bygger vei og tunneler for 400 millioner kroner. Her er LNS i full gang med å klargjøre innslaget til Storvikatunnelen. Veiarbeid, gravemaskin, arbeid på E6. 

nyheter

Etter at Statens vegvesen ble pålagt å betale full moms på veibyggingen, må departementet bevilge tett på en milliard kroner for å få 13,5 km ny vei fra Møllenes til Halselv vest for Alta. Det er 74.000 kroner pr meter. Kjører du i de lovlige 80 km/t når veien er ferdig i slutten av 2016 , vil du passere vei til en verdi av halvannen million kroner hvert eneste sekund.

– Det er store summer, og sluttsummen for hele E6 Alta vest nærmer seg 2,5 milliarder kroner, opplyser Jarl Åge Haugan, som er byggeleder for parsellen Halselv-Melsvik, et veistykke Jan Opgård AS får 63 millioner kroner (før moms) for å lage.

Ved utgangen av 2016 skal veien mellom Kåfjord og Talvik være 2,1 km kortere, hovedsakelig fordi trafikken penses inn i en ny tunnel på innsiden av Kråknes og Melsvika. Høyt over Melsvika kommer tunnelen ut.

Entreprenørene er forlengst i full gang.

– Utover sommeren regner vi med at 150-200 personer vil jobbe samtidig på E6. Vi i Statens vegvesen skal påse at arbeidet glir best mulig framover, samtidig som trafikken avvikles. Både vi og entreprenørene lærte mye i de første årene av prosjektet, som vi nå tar med oss inn i de to neste årene, sier Haugan.

To jobber kommer

For å vise at det er system i kaoset av maskiner og menn, tar Haugan oss med på en kjøretur utover mot Talvik. Mens vi kjører forteller Haugan hvilke planer Statens vegvesen har for framdriften.

– Mellom Møllenes og Storvikeidet venter vi med veiarbeidet, fordi veien her etter planen skal brukes til transport av tunnelmasser for utskiping på Møllenes. Nå kan det hende LNS (entreprenøren som har fått jobben med tunnelene) velger utskiping nærmere tunnelene. I så fall kan denne parsellen igangsettes tidligere, kanskje allerede neste år. Da vil vi ha veiarbeid sammenhengende fra Møllenes til Halselv; omtrent halvannen mil av E6, sier Haugan.

– Vi regner også med å få ut Talvik-jobben i løpet av kort tid, og da blir det veiarbeid også der, legger han til.

Tøft i bobil

Vi kommer opp på flata i den lange svingen på Storvikeidet. Her har LNS anlagt sin base, med brakkerigg og lager. Her starter deres kontrakt, verdt 400 millioner pluss moms. Den inkluderer Kråknestunnelen på 2430 meter og Storvikatunnelen på 1190 meter, samt 3,5 km ny vei i dagen mellom tunnelene. Gravemaskiner klorer i fjellsidene der innslagene til de to tunnelene kommer. Arbeidet foregår nå ved siden av dagens E6, men i løpet av sommeren vil man krype lenger ned og inn i kjørebanen. Da blir det ikke enkelt å være fransk turist i bobil.

– Trafikantene må nok regne med enda hyppigere stengninger og enveiskjøring enn tilfellet var ved Aslakheimen. Her skal nyveien stort sett gå på og rett ved siden av dagens E6, og for å kunne jobbe på en trygg og god måte for alle parter, må veien stenges i kortere og lengre perioder, opplyser Haugan.

Måtte grave et hull

Vi kjører videre og rundt Kråknes. Dette er det verste partiet på hele dagens E6. Som bilist vil du egentlig helst ikke vite hvordan veien er fundamentert i flågene. Når tunnelen er satt i drift, blir dagens vei stengt mellom Ølvika og Kråknes. Derfra blir dagens E6 omgjort til adkomstvei fram til nord for Melsvika.

Akkurat her, nord for Melsvika, har entreprenør Jan Opgård hatt en voldsom gravejobb i vår. Rett ved veien har de fjernet 30.000 kubikk med bløte myrmasser. Et stort hull i terrenget fylles nå med fjell, som fortløpende komprimeres.

– Vi måtte fjerne massene, slik at veikroppen blir stabil. Her skal det fylles tilbake 50.000 kubikk med knust fjell som bærelag for ny vei. Veien vil gå i en slak stigning bak Larshaugen, gjennom grustaket i Melsvika og inn i Kråknestunnelen, forklarer Haugan, før han svinger inn på en trang skogsbilvei.

Flott utsikt

Vi klatrer oppover og inn i det nedlagte grustaket. Her ligger fjellet fra Talviktunnelen deponert, og her skal store deler av fjellet fra Kråknestunnelen deponeres. Når alt er ferdig skal dette stygge såret i terrenget glattes ut og sås til. På toppen, ikke langt fra tunnelåpningen kommer en nydelig plassert rasteplass med utsikt over Melsvika og Altafjorden.

En jernstang i grustaket markerer hvor Jan Opgårds kontrakt starter. Vi kjører derfra og inn bak Larshaugen. Her vokser den mye omtalte myrsildra. Det vil si, den vokste her. Nå er den gravd bort sammen med resten av myra. Traseen skjærer gjennom terrenget. Her blir det utfordringer med mye dårlig grunn og stort vannsig.

– Det lar seg løse, mener Haugan.

For daglig leder Jan Erik Opgård i Jan Opgård AS er ikke selve arbeidet noe problem. Trafikken er det verre med.

– Trafikkavviklingen er utvilsomt vår største utfordring. Jobben ellers er veldig lik den vi hadde mellom Hjemmeluft og Aslakheimen, sier Opgård.

– Hva lærte dere der som dere kan ta med dere inn i jobben mellom Halselv og Melsvika?

– Papirarbeid. Og kanskje litt i forhold til avvikling av trafikk mens det pågår jobb på og ved veien. Vei har vi laget i mange år, så det kan vi, forsikrer Opgård.

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter