– Vi har ikke gjort nok!

Aronnesveien er fylkeskommunal, men nå tar kommunen grep.

BER OM TILTAK: Rut Olsen mener Alta kommune også har et ansvar i forhold til Aronnesveien.  

nyheter

Altaposten har tidligere omtalt beboernes frykt for en alvorlig ulykke på Aronnesveien og spesielt i krysset inn til Aronsletta. Velforeningen Sletta Vel sendte innspill til kommunen i forbindelse med utarbeidingen av den nye trafikksikkerhetsplanen, men her ble ikke Aronnesveien tilgodesett.

Ønsker tiltak

Beboerne, med velforeningsleder Mikal Johnsen i spissen, peker blant annet på manglende gangfelt, for dårlig skille mellom vei og fortau og det faktum at mange kjører langt over tillatt hastighet langs Aronnesveien. De mener både fylkeskommunen, Statens vegvesen og Alta kommune har toet sine hender. Men selv om om veien er fylkeskommunal, kommer nå kommunen på banen.


Veien ingen vil gjøre noe med

Jeg har flere ganger tatt meg i å tenke på hva jeg skal gjøre når – ikke hvis – jeg blir vitne til en alvorlig trafikkulykke rett utenfor stuevinduet. Og jeg spør meg hvorfor ingen tar ansvar.


Har tatt tak

– Vi har nok sittet for lenge på gjerdet og ventet på at andre skal gjøre noe, all den tid veien er fylkeskommunal. Men selv om fylket et veieier, er sikkerheten til våre innbyggere også Alta kommunes ansvar. Jeg har derfor sendt innspill og kartutsnitt til fylkeskommunen, og vil ta dette særlig opp på et møte vi skal ha 26. mai, sier Rut Olsen, hovedutvalgsleder for næring, drift og miljø.

Olsen understreker at det er fagadministrasjonen som må avgjøre hva som eventuelt skal gjøres med veien, men hovedutvalgslederen har tanker om aktuelle tiltak.

Elvestrand får lys

– Ved Alta kristne grunnskole er det opphøyd gangfelt og nedsatt fartsgrense, så det bør ikke være så vanskelig å gjøre det samme andre steder på veien også. I tillegg bør det komme et fysisk skille mellom vei og fortau. Dette er tiltak som ikke bør utløse et ras av kostnader, mener Olsen, og legger til at det allerede er planlagt trafikksikkerhetstiltak andre steder på Aronnes.

– Ved Einegjerdet og Knut Kvens vei skal det blant annet kuttes  trær for å gjøre sikten bedre. Og det kommer omsider gatelys på Elvestrand, forteller hovedutvalgslederen.