Samisk klagestorm mot «Sakkobanetunnelen»

Reagerer sterkt på foreslått tunnelnavn.

VIL HA SAMISK NAVN: Sametinget reagerer på forslaget om «Sakkobanetunnelen» som nytt navn for denne tunnelen. – Det er ulovlig, fastholder faglederen. 

nyheter

Fagleder ved Sametinget, Lisa Monica Aslaksen, har opplevd klagestorm etter at det torsdag kom ut at Alta kommune ønsker at den nye E6-tunnelen i Kåfjord skal få navnet «Sakkobanetunnelen».

– Vi har fått flere telefoner og fire eposter på dette. Det er noe som virkelig engasjerer, sier Aslaksen.

Sametingspresident Aili Keskitalo har engasjert seg sterkt i saken.

– Her går den gjennom et fjell som har et samisk navn som fortsatt er i bruk. Da er det etter stedsnavnsloven det som skal brukes. Det skal skrives slik som det gjør på samisk, fastslår Keskitalo.

Hun mener det er unødvendig å skrive et navn feil med vilje.

– Det er unødvendig og respektløst. Det blir ikke mer norsk selv om man skriver feil. Jeg tror heller ikke man er så dumme at man ikke klarer å lese et samisk stedsnavn selv om man er norsk, sier sametingspresidenten.

Kan ikke tas i bruk

Keskitalo er klar på at et feilstavet navn ikke kan tas i bruk.

– Det er viktig at de som bor i området også lærer seg hvordan man uttaler samiske bokstaver. Det blir bare ikke korrekt å gjøre det slik som man her legger opp til fra Alta kommune, verken i forhold til loven eller på andre måter, sier hun.

Går mot Sametinget

Sametinget har tilrådet at man ikke går for dette, og er opprørt over instillingen fra administrasjonen i Alta kommune.

– Vi ønsker at man bruker Sáhkkobátni, med tunnelen etterpå, sier Aslaksen.

Sametinget tok torsdag ny kontakt med Alta kommune hvor man ber om å ta opp saken på nytt.

– Vi har vært i telefonkontakt, og har også skrevet et brev til dem i dag igjen. Gjennom dette går Alta kommune rett mot det vi har anbefalt, og bryter loven om stedsnavn. Når det finnes et samisk stedsnavn og ikke et norsk, kan man ikke begynne å oversette og tilpasse, fastholder faglederen.

Opptar mange samer

Hun er glad for at saken kom opp før det endelige vedtaket er gjort.

– Dette opptar mange samer, og noe må gjøres. Det er jo Kartverket som er vedtaksorgan, men det er bra denne saken kommer frem nå, mens det ennå kan gjøres noe med dette, sier hun.