Avdekket «alvorlige forhold» ved nedleggingstruet institusjon

–  Det er slik loven følges i Lakselv, melder institusjonen.

KRITIKK: DPS Lakselv får kritikk fra kontrollkommisjonen. 

nyheter

Direktør i Finnmarkssykehuset, Torbjørn Aas, anbefalte nylig i sin innstilling til styret å legge ned DPS sin avdeling i Lakselv. 42 ansatte blir berørt.

– Alvorlige forhold

Nå slaktes den nedleggingstruede institusjonen i en rapport fra kontrollkommisjonen Midt- og Vest-Finnmark. Kommisjonen ber Fylkesmannen å gripe inn overfor DPS Lakselv.

Lederen i kommisjonen skriver i sin rapport av kommisjonen anser det som «alvorlige forhold» som er avdekket.

Kommisjonen påpeker at det til deres «store overraskelse» er avdekket at undersøkelser av pasienters rom og eiendeler – samt åpning av post og beslag fra pasientene – skjer etter husordensreglement. Dette føres ikke i tvangsjournal. Det gjør at kommisjonen ikke kan vite om og hvem som eventuelt er utsatt for slike alvorlige inngrep. Dermed er det i teorien fritt frem for å foreta tvangsinngrepene overfor pasientene uten etterfølgende kontroll.

Dette har kommisjonen tidligere påpekt overfor enheten, og oppfordret dem til å følge loven, uten at det har blitt etterkommet. Institusjonen påpeker at det vil føres i pasientjournaler når slike inngrep skjer.

– Når kommisjonen bemerker at dette ikke er mulig å kontrollere, siden vi ikke vet navnene, får vi til svar at det uansett er slik loven følges i Lakselv. De har gjort dette i mange år, skriver kommisjonen videre.

Nekter å følge opp

Både leder og medlemmene i kommisjonen anmodet DPS Lakselv om å følge loven, slik at det er mulig å foreta en lovlighetskontroll. Sykepleieren som var den som deltok fra institusjonen under tilsynet, avviste imidlertid at DPS Lakselv ville følge anmodningen.

Kommisjonen stilte også spørsmål ved hvorvidt det er forsvarlig å holde sommerstengt fire uker på sommeren.

Gunn Heatta, konstituert klinikksjef for Klinikk psykisk helsevern og rus ved Finnmarkssykehuset, sier uenighet om tolking av loven er årsaken til praksisen.

– Det har vært uenighet om hvordan dette skal gjøres. Vi er glad for at saken nå kommer som tilsynssak, slik at vi får saken opp og avgjort, sier Haetta til Altaposten.

– Behandling av pasienter med psykiske lidelser skal gjøres med størst mulig grad av frivillighet. Tvang skal unngås så lang som mulig. Loven er tvetydig, og har vært tolket litt forskjellig, men nå får vi en avgjørelse og det er vi fornøyde med, legger hun til.

– Men skal man ha lov til å gå gjennom folks saker og kroppsvisitere dem uten samtykke, og skal ikke det føres i en logg?

– Det skal foreligge en frivillig avtale med pasienten om slikt. Om det må føres i en tvangsprotokoll eller kan journalføres, kan jeg ikke svare på. Loven er noe uklar. Nå er det bra at svaret kommer fra helsemyndighetene, det er ikke tidligere blitt vurdert av en høyere instans.

– Endrer praksis om vi tar feil

– Det er blitt påpekt lovbrudd hos dere tidligere, hvorfor har dere ikke etterkommet dette?

– Vi skal følge loven. Dersom vi har mistolket den skal vi selvsagt endre praksis umiddelbart, svarer Haetta.

– Det stilles spørsmål ved at dere stenger fire uker på sommeren. Hva sier du til dette?

– Sist sommer hadde vi en ordning med at Tana og Lakselv var stengt på tur. Det er naturlig at kommisjonen spør om dette siden vi ikke har prøvd dette tidligere. Det har vist seg å være vanskelig å få ferievikarer, og pasientene får komme til en avdeling hvor det er personale med lang erfaring. Evalueringen har vist at det ikke har vært til ulempe for pasienter eller personell, svarer Haetta.

Også avdelingen Jansnes i Alta hadde tilsyn av kontrollkomiteen i samme omgang, uten at det ble avdekket kritikkverdige forhold.