Otto (84) anmeldte NRK til politiet

– Skal ha avklart dette om jeg så skal gå til Høyesterett.

KREVER SVAR: Otto Håpnes (84) raser mot NRK, ettersom statskanalen omtaler Samefolkets dag som «samenes nasjonaldag». 

Hva bør dagen kalles?
Du må velge et alternativ
nyheter

Otto Håpnes reagerer sterkt på at NRK betegner samefolkets dag, som forøvrig er i dag, som «samenes nasjonaldag».

Etter samefolkets dag i fjor, anmeldte han statskanalen til politiet for bruken. Saken ble henlagt.

– Jeg forholder meg til de årlige almanakkene fra universtetet i Oslo. Her er 6. februar merket som «samefolkets dag». Derfor anmeldte jeg NRK til politiet, for den feilinformasjonen de bedriver. Vi betaler tross alt mye i lisens per år. Da bør ikke NRK fare med løgn, sier Håpnes.

Fikk svar fra NRK

Etter at saken ble henlagt av politiet, fikk Håpnes svar fra NRKs informasjonsavdeling.

– De svarte at det var riktig å kalle dette for samenes nasjonaldag, ettersom sametinget hadde bestemt det. Unnskyld meg, jeg trodde det var det stortinget som bestemte i Norge. Jeg beklager at jeg i all min naivitet har trodd at det var dem, og ikke sametinget, sier 84-åringen.

– Skal ha svar

Den oppegående pensjonisten har engasjert seg så sterkt i saken, at han ikke gir seg før en avklaring kommer.

– Slik jeg har forstått det, må man ha en nasjonalstat for å ha en nasjonaldag. Det har såvidt meg bekjent ikke samene. Det snakkes mye om «snikislamisering». Dette er «sniksamifisering» på det groveste. Jeg finner meg ikke i det, og dette skal jeg ha avklart, om jeg så skal gå til Høyesterett, sier Håpnes.

– Offisiell holdning

– Vi følger regjeringen og stortingets praksis på området, og det er at begrepene «samisk folkedag» og «samisk nasjonaldag» er likestilt. Dette har jeg gransket nøye, for det er viktig at vi uttrykker oss korrekt. Og ordene vi bruker i NRK er altså offisiell norsk holdning og politikk, sier redaktør i NRK Finnmark, Morten Ruud til Altaposten.

Han forklarer at statskanalen også markerer dagen sterkt i sine kanaler, og på kontoret.

– Vi flagger i dag på kontoret i Vadsø, riktignok med det norske flagget, men det er for å sende en hilsen til samene. Vi har også dedikert hele vår morgensending til markering av nasjonaldagen med intervjuer og samisk musikk. Det skulle bare mangle, vi markerer jo også den norske nasjonaldagen, sier Ruud.

– Vi er et fylke med flere språk og flere kulturer, da skulle det bare mangle at vi hilser til det samiske folk, legger redaktøren til.

Erna: – Samefolkets dag

Samene selv er tydelig på at det er samenes nasjonaldag som er den riktige oversettelsen.

«Begrepene «samefolkets dag» og «samisk folkedag» har etablert seg som følge av upresise oversettelser og delvis som et resultat av at begrepet «nasjonaldag» av enkelte har vært oppfattet som kontroversielt. Samekonferansen la imidlertid til grunn at samene er ett folk (nasjon) og at bruken av nasjonsbegrepet således ikke forutsetter en egen stat. Både samekonferansen (senere Samerådet) og de nordiske sametingene bruker offisielt begrepet «nasjonaldag», skriver sametinget på sine nettsider.

Statsminister Erna Solberg bruker imidlertid begrepet «Samefolkets dag» når hun i dag gratulerer samefolket på regjeringens nettsider.