Magne Kveseth"/>

– Sameradioen servil og nasjonalistisk

99 prosent av det NRK Samiradio serverer er ukritisk.

Redaksjonssjef Ravdna Buljo i NRK Samiradio opplever kritikken fra to ulike ytterkanter som på grensen til det bisarre. 

nyheter

Mange av innslagene er også ekstremt nasjonalistiske, mener Odd Mathis Hætta.

Hætta er tidligere mangeårige sjef for NRK Samiradio. Han stiller seg uforstående til kritikken mot sameradioen som de kvinnelige ansatte ved Samisk høgskole i Kautokeino fremmet på leserbrevplass forleden.

Følger nøye med

Odd Mathis Hætta lytter daglig til sameradioens sendinger. Han mener NRKs samealibi brukes til nasjonsbygging på en ekstremt nasjonalistisk måte.

Hætta mener sameradioen ofte koker suppe på en spiker, og tar enkeltsaker som de blåser opp fra ingenting. Hætta er ikke enig med kvinnene fra Samisk høgskole som mener sameradioen vinkler spørsmål ensidig negativt. Han mener saken snus på hodet.

– Jeg mener 99 prosent av sakene er snille saker hvor man ikke stiller et eneste kritisk spørsmål. Det gjelder for eksempel i saker om natur- og miljøvern og om klima, der er man helt ukritisk, sier Odd Mathis Hætta.

Abstraksjoner

Klimadebatten er ifølge Hætta et abstrakt spørsmål som man kan snakke lenge om uten fare for at det blir kontroversielt. I stedet slipper man til folk som forherliger kjøring med firehjulinger og snescootere, eller man lar være å snakke om de ulovlig oppsatte reingjerdene og det altfor høye reintallet.

Hætta mener kvinnene fra Samisk høgskole på en underlig måte skjuler seg bak høgskolen når de skriver et innlegg som kritiserer negativitet i sameradioens omtale av det samiske samfunnet.

Nasjonsbygging

Hætta sier videre at hans inntrykk er at NRK Samiradio driver samisk nasjonsbygging.

Hætta nevner i fleng:

  • Spørsmål om bruk av sameflagget både 6. februar og 17. mai er helt ute av proporsjoner.
  • Holder statsministeren nyttårstale, ja så skal presidenten i Sametinget også gjøre det.
  • I tillegg passer sameradioen på at alle slike markeringer avsluttes med samefolkets sang.
  • Samisk barne-TV er er også med på samisk nasjonsbygging.

– Ulike syn på oss

Redaksjonssjef Ravdna Buljo i NRK Samiradio sier hun bare må konstatere at folk har ulik oppfatning av hva sameradioen står for. Hun opplever kritikken fra to ulike ytterkanter som på grensen til det bisarre.

– Når det ellers gjelder det journalistiske håndverket i NRK Samiradio, både hva angår radio, tv og nett – så holder våre innslag god kvalitet og er seriøse. Vi følger ellers både Vær varsom-plakaten og interne programregler, fastholder Buljo.