Jarle Mjøen"/>

I fyr og flamme mot loven

EDL samlet rekordstor oppslutning på gårdagens folkemøte.

Carl August Fleischer var trekkplaster på EDLs folkemøte i går kveld. 

nyheter

Opptellingen viste at 220 hadde tatt turen til kultursalen. Her kunne de høre Fleischer hudflette både jussprofessorene Hans Petter Graver og Geir Ulfstein og tidligere leder av samerettsutvalget, Carsten Smith, for slett juridisk handverk i forhold til rettighetsdebatten i Finnmark og andre juridiske fortolkninger.

Møterekord

Det er knapt noe folkemøte som noen gang har hatt samme oppslutning, iberegnet tidligere valgmøter med størrelser som både Stoltenberg, Jagland og Bondevik. Et lignende møte på Rica hotell i forkant av Stortingets behandling av finnmarksloven hadde rundt 200 deltakere.

Men selv med rekordoppslutning er ikke EDL-ledelsen helt fornøyd.

– Vi er rimelig fornøyd selv om det selvsagt kunne kommet enda flere. Personlig er jeg skuffet over at bare en handfull kommunestyrerepresentanter fant møtet interessant, men godt fornøyd med at det også kom folk som ikke er enig med EDL og som engasjerte seg i debatten, sier leder av interimstyret i EDL, Lars Hapalahti.

Ap-boikott

Selv om møtet var overraskende godt besøkt, var det langt mellom Hapalahtis partifeller som er aktive i det politiske miljøet.

– Ja, det var vel slående for mange, vedgår Ap-politikeren når han blir konfrontert med det som åpenbart var en boikott fra hans egne partivenner.

– Jeg er glad for at ordføreren var til stede, og registrerte også at varaordførerkandidaten til Ap var i salen, understreker EDL-sjefen.

Hetset

I et innlegg i debatten fortalte lederen av NSR, Silje Muotka, at hun på vei til folkemøtet hadde hatt en negativ opplevelse – en opplevelse hun koblet til EDLs virksomhet og fokus på likeverd gjennom påstander om samiske særrettigheter.

– Taxisjåføren gjorde det klart at han var drittlei av å kjøre på fulle samiske ungdommer som ikke kunne eller ville snakke norsk, og at det måtte bli slutt på sytingen og krav om særrettigheter, fortalte Muotka som slett ikke var sikker på at sjåføren ikke var blant de som satt i salen.

Hun var redd for at EDL ville være en bidragsyter til at hverdagsrasismen i Alta som ble avdekket i media tidligere i vinter, ville blomstre.

Tar avstand

Lars Hapalahti gjør det overfor Altaposten klart at han er glad for at både Muotka og Eva Josefsen var i salen for å forsvare finnmarksloven og samiske rettigheter.

– EDL tar fullstendig avstand fra samehets og negativt fokus på samer. Vi ønsker en debatt hvor saklige argumenter kan brytes og brynes. Det skaper utvikling, sier Hapalahti og legger til:

– Når det gjelder insinuasjoner og påstander om at jeg eller styret i EDL oppfordrer til samehets, er grumset eller rasistisk, vil jeg ha meg frabedt en slik måte å føre debatt på. Det er lavmål.

Ikke populær

Selv innrømmer EDL-lederen at han ikke er blitt populær i eget parti etter at han engasjerte seg i EDL. Han avviser imidlertid å ha blitt utsatt for press eller sjikanert av sine egne.

– Bortsett fra kritikken som er rettet mot meg offentlig, har jeg ikke personlig opplevd hets. Det som har framkommet i media og offentlig må jeg tåle, og i Ap er det så stor takhøyde at det er rom for ulike meninger, mener Hapalahti.

Likevel er han usikker på hva engasjementet i EDL vil bety for hans framtidige politiske karriere. Selv frykter han konsekvensene.

– Jeg ønsker å være med i Ap og tror på det partiet står for. Samtidig har jeg tatt et oppgjør med meg selv og har bestemt meg for at jeg vil være aktiv i debatten rundt finnmarksloven og kjempe for de mål EDL har. Får det konsekvenser, er jeg beredt til å ta det som kommer, fastholder Hapalahti.