Jarle Mjøen"/>

Avviser samisk rett til Finnmark

ILO-konvensjonen gir ingen føringer for samisk eiendomsrett i Finnmark, sier Carl August Fleischer.
nyheter

I morgen deltar Fleischer som innleder til et folkemøte i regi av EDL i Alta kultursal.

– Faren er at dersom faglig uholdbar jus ikke blir tilstrekkelig imøtegått, kan det påvirke både arbeidet til kommisjon og domstol som skal ta stilling til rettighetskrav, sier Fleischer til Altaposten.

Ekspert mot ekspert

Professor dr. juris Carl August Fleischer er anerkjent som en av Nordens fremste folkerettseksperter. Tidligere har han deltatt og levert betydelige bidrag blant annet i forhold til å sikre juridiske rettigheter til havområder i og utenfor Norge. Han er i dag løsere tilknyttet Universitetet i Oslo etter at han i fjor høst ble pensjonert. I tillegg jobber han på deltid for utenriksdepartementets (UD) rettsavdeling som folkerettsekspert.

Det var også som folkerettsekspert han vurderte Bondevik-regjeringens forslag til finnmarkslov for UD. I sin utredning gikk han sterkt i rette med de folkerettslige vurderingene som professorene Hans Petter Graver og Geir Ulfstein hadde gjort for justisdepartementet etter anmodning fra justiskomiteen. Sentralt i Graver og Ulfsteins vurdering var at ILO-konvensjonen ga føringer for den samiske minoriteten i Finnmark hadde krav på eiendomsrett til utmarka i Finnmark.

Slaktet

Under Stortingets behandling ble Fleischers imøtegåelse av Graver og Ulfsteins vurderinger betegnet som «rent slakt» av stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo.

– Ballo har nok sin ord i behold. Det var en korrekt beskrivelse, sier en lett humrende Fleischer.

Jussprofessoren blir imidlertid langt mer alvorlig når han skal vurdere virkningene av det han mener er faglig uakseptable konklusjoner fra de to ekspertene som justisdepartementet hadde hyret.

– Populært framstilt skulle Graver og Ulfstein tvinge en bestemt lovfortolkning om eiendomsrett inn i finnmarksloven. Rett ut sagt var ikke dette særlig vellykket eller noe godt forsøk, slår Fleischer fast og viser til resultatet ble blant annet at det skal nedsettes en kommisjon som skal identifisere eiendomsrett til områder basert på allerede gjeldende norsk lov.

Faglige mangler

Jussprofessoren viser til at både UD, justisdepartementet og regjeringen gjorde det klart at de ikke kunne slutt seg til konklusjonene til Ulfstein og Graver, og at konklusjonene var basert på faglige mangler. Likevel mener Fleischer at dette kunne kommet enda tydeligere fram en det gjorde, blant annet i brevet fra justisdepartementet til justiskomiteen.

– Hadde Gravers og Ulfsteins blitt stående ville det gitt Stortinget et uriktig inntrykk. Det ville vært en katastrofe om deres fortolkning hadde blitt lagt til grunn, hevder Carl August Fleischer.Les mer om saken i onsdagens papirutgave av Altaposten.