Jarle Mjøen"/>

– EDL blir vakthund

Alta-ordfører Geir Ove Bakken gir nystartede EDL applaus.

STØTTER EDL: Geir Ove Bakken støtter EDL. 

nyheter

Han forstår hverken skepsis eller kritikk som er framsatt mot organisasjonen.

– Jeg er glad for at stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo klart og tydelig applauderer foreningen. Jeg stiller meg bak det meste av det Ballo uttalte i Altaposten sist fredag om EDL og finnmarksloven, sier Altas ordfører Geir Ove Bakken.

Vakthund

Bakken er overrasket over at NSR og sametingspresident Aili Keskitalo går i strupen på ei forening som har som sitt viktigste mål å kjempe for like rettigheter til Finnmarks befolkning. I fredagens Altaposten ble også EDL (Organisasjonen for etnisk og demokratisk likeverd) framstilt av nåværende og tidligere NSR-ledere som «grumset» og et organ som fremmet rasisme.

– Det er prisverdig at noen tar ansvaret for å få fram et folkelig engasjement rundt finnmarksloven og forvaltningen av utmarksressursene i Finnmark. EDL kan etter min oppfatning bli en vakthund for at finnmarksloven skal komme alle i Finnmark til gode, og ikke bare enkelte grupper. Samtidig kan organisasjonen fungere som et viktig korrektiv for styret i Finnmarkseiendommen når forvaltningen av fylkets ressurser skal utføres i praksis, mener Alta-ordføreren.

Privatisering

Han er heller ikke fornøyd med at sentrale politikere i Finnmark i sitt eget parti, Ap, tar avstand og uttrykker skepsis til foreningen. Bakken håper tvert om at EDL kan være en alliert med Ap i kampen for å unngå at utmarka privatiseres.

– Aps ideologi tilsier at vi skal være en forsvarer for allmenningstanken og fellesskapsforvaltning, og en garantist mot privatisering. Dessverre har ikke Ap så mye å skryte av når det gjelder disse områdene sett i forhold til finnmarksloven. Nettopp derfor bør EDL som en organisasjon som nettopp vil følge nøye med når det gjelder disse problemstillingene, hilses velkommen, slår Bakken fast og kommer med et lite spark til sine partikamerater som topper fylkestingslista til partiet:

– Taburettene bør ikke bli viktigere enn å kjempe for interessene til folk flest.

Ros til Jarl

Han kan ikke love å støtte EDL i alle utspill og krav i tiden framover. Likevel er han grunnleggende positiv til foreningen.

– Det er viktig at noen tar jobben med å få fram synspunkter og meninger fra det jeg oppfatter som en stor del av Finnmarks befolkning. I så måte er EDL viktig for demokratiet. Samtidig har vi hatt en person som Jarl Hellesvik som har gjort en forbilledlig jobb i lang tid for å fronte krav i forhold til FeFo og finnmarksloven. For finnmarks befolkning er det fantastisk at vi har en folk som Hellesvik og de som nå går i bresjen for EDL, fastholder Alta-ordføreren.