Total Alta-dominans i Berlevåg-prosjekt

Når Berlevåg kommune bygger skole, barnehage og basseng til 80 millioner, hjelper Alta-bedrifter til i alle ledd.

VIKTIGE HENSYN: Vertes arkitekter har tatt sterke hensyn til klimaet når både utforming og vinkling av skolebygget i Berlevåg i forhold til vind har blitt gjort. (Skisse: Verte landskap og arkitektur) 

KLAR FOR KYSTEN: Torleif Johansen er klar på at han tar jobben dersom han blir enig med Berlevåg kommune i kontraktsforhandlingene neste uke. (Arkivfoto) 

nyheter

Arkitektfirmaet Nordark fra Alta har ledet prosessen i planleggingsfasen for kommunen. Nå skal Alta-entreprenør T. Johansen Drift i kontraktsforhandlinger, etter at Verte arkitekter, også de fra Alta, på oppdrag for T. Johansen laget de beste løsningene for det nye bygget.

Vanntette skott

Da Berlevåg kommune fikk pålegg om utbedringer etter funn av fuktskader og ventilasjonsproblemer etter et tilsyn ved skolen, valgte kommunestyret å bygge ny skole fremfor å klatte på det gamle bygget som er drøyt 50 år gammelt.

I Alta satt entreprenørene T. Johansen, Byggmester Bengt Andersen og Harald Nilsen og ønsket seg jobben. De to første kontaktet Verte arkitekter, og ba om skisser og løsninger som ville gi dem jobben.

– Det var litt problematisk, for vi ville ikke havne i en situasjon der den ene aktøren vant og den som tapte kunne føle at de ikke hadde fått den beste hjelpen hos oss. Derfor bygde vi opp to team som jobbet med vanntette skott mellom seg i tett samarbeid med sin oppdragsgiver, forklarer Linda V. Nielsen i Verte landskap og arkitektur AS.

Ros til kompanjongene

Hos T. Johansen Drift tør ikke daglig leder og eier, Torleif Johansen, sprette champagnen ennå. Men han er glad de nå skal i forhandlinger med kommunen.

– Vi skal i møte om kontrakten torsdag i neste uke og håper selvsagt på at vi får oppdraget. Men avgjørelsen er ikke falt. Jeg vil benytte anledningen til å rose både Verte og Linda, som har stått for hele prosjekteringen. Hun har vært kjempedyktig. I tillegg har også Sweco gjort en kjempejobb for oss, påpeker Johansen.

Trenger havn mest

Ordfører i Berlevåg, Karsten Schanche, sier kommunen, som huser 1020 innbyggere, trenger ny skole, men nytt havneområde enda mer.

– Vi er en fiskerikommune hvor fiske gir folk arbeid. Derfor skulle jeg personlig heller utviklet havna fremfor å bygge ny skole. Har man ikke jobb, forsvinner folk – og da er det kroken på døra for hele samfunnet her. Så vi har noen utfordringer, påpeker Schanche.

Berlevåg kommune har 40 millioner kroner i gjeld, og må låne ytterligere 60-70 millioner kroner til skolebyggingen.