Jarle Mjøen"/>

– Vi kan vinne

Med ordet som viktigste våpen skal Finnmarksloven reverseres for å gi likeverd mellom befolkningsgruppene i Finnmark.
nyheter

At en så sentral politiker som arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen allerede har dømt organisasjonen nord og ned, ser ikke ut til å skremme initiativtakerne.

– Vi jobber både på kort og lang sikt. Det kan ta tid – kanskje 10 år – å få avviklet eller vesentlige endringer i finnmarkslove. På kort sikt kan vi bremse opp for ei utvikling som har gått i negativ retning over flere år, hevder styreleder Lars Hapalahti i interimsstyret i EDL på gårsdagens pressekonferanse.

Pro-samisk

Han innrømmet at det kan bli vanskelig å få snudd en pro-samisk holdning hos beslutningstakere på sentralt nivå, og at det derfor kan ta tid å få like rettigheter til land og vann for finnmarkingene.

– Vi tar som mål av oss til å holde saken varm gjennom på ulike måter invitere til debatt og meningsutveksling. Ordet blir for oss vårt viktigste våpen, slo Hapalahti fast og viste til både hjemmeside på nettet og kommende folkemøter med ulike temaer som viktig i det kommende arbeidet.

Legitimitet

Interessen for EDL er allerede stor i Finnmark – noe også et tallrik ansamling av ulike medier på pressekonferansen viste. Selv tror også EDL på et medlemstall som vil telle tusener.

– Vår organisasjon stiller krav til stor legitimitet. Derfor ble også tanken om underskriftsaksjon vraket. Med medlemskontingent på 250 kr må alle ta et bevisst valg, konstaterer Hapalahti.

Han mener at organisasjonen også vil ha krav på offentlig støtte. Dog ikke som partiorganisasjon, men som en politisk organisasjon.

– Vi vil ansette lobbyister for å jobbe mot sentrale beslutningstakere. Det blir også behov for å engasjere advokathjelp. Dette vil koste penger, konstaterte lederen i interimsstyret.

Støtte i sameland

Han understreket også at organisasjonen ikke er en anti-samisk, men har like rettigheter som formål. Det har også gjort at organisasjonen allerede har fått konkrete henvendelser fra Kautokeino om medlemskap.

– De skarpeste skillelinjene i denne saken går internt i den samiske befolkningen, hevdet Lars Hapalahti.