Åpnet 2,5 km ny E6

Hele nystrekningen er kjøreklar i slutten av november.

ÅPNET: Trafikken går nå på nye E6 i Kvenvik med nye bruer og tunneler. 

nyheter

Uten noen større markering åpnet Statens vegvesen deler av den nye E6 i Kvenvik fredag. Veistrekningen fra reinbrua i Aslakheimen til brua i Kåfjord, som Istak har bygget, har vært kjøreklar i en måned, men ikke 100 prosent ferdigstilt. Blant annet mangler det fortsatt noe skilting og noen meter autovern.

Men fordi ferdiggjøringen av nyveien ved fjellskjæringen i Aslakheimen gjør gamle E6 smalere enn vanlig, bestemte Statens vegvesen seg fredag for å ta nyveien i bruk. Det handler da både om de 300 meterne som Jan Opgård AS har gjort ferdig, eller nesten ferdig, fram til reinbrua, og de 2,2 kilometerne fra brua fram til avkjøringen mot Simanes oppå Kvenvikbakken. Derfra og fram til Kåfjordbrua er veien stengt fram til tunnelen har fått endelig sikkerhetsgodkjenning og brua kan åpnes for trafikk.

Etter det Altaposten erfarer, kan det skje i andre halvdel av november. Bomstasjonen i Hjemmeluft vil heller ikke være operativ før det.

Veien som nå er åpnet går over to nye bruer og gjennom to tunneler, Aslakheimtunnelen og Tyskhaugtunnelen.

Også på Alta-siden av fjellskjæringen er nyveien åpnet for trafikk helt fra Hjemmeluft. Her gjenstår det imidertid fortsatt en del arbeid før parsellen kan overleveres.

Etter det Altaposten får opplyst, gjenstår det to, tre salver i Aslakheimen før alt av fjell som skal fjernes derfra er skutt løs. Fjellet er av uventet dårlig kvalitet, noe som gjør sprengningsarbeidet vanskeligere og mer tidkrevende enn planlagt. I løpet av en måneds tid skal likevel veien forbi skjæringen kunne være ferdigstilt for asfaltering.