Kommunetopp tiltalt for seksuelt overgrep

En toppbyråkrat i en finnmarkskommune må i oktober møte i retten tiltalt for seksuelle overgrep mot en mindreårig.

ALVORLIGE TILTALEPUNKTER: Både straffelovens § 196 første ledd og § 193 andre ledd er såkalte overgrepsparagrafer under kapittel 19 i straffeloven som omhandler seksualforbrytelser.  Foto: Arkiv

nyheter

Forholdene som mannen står tiltalt for ligger noen år tilbake i tid. Tiltalen som mannen må svare for i retten i oktober, er tatt ut etter straffelovens paragrafer 193 og 196, under kapittel 19, seksualforbrytelser. Ordføreren i kommunen hvor mannen er ansatt, sier i en kommentar at tiltalen er meget alvorlig. Ut over dette vil han ikke kommentere saken, fordi han ikke er kjent med detaljene.

Strafferamme seks år

Politiadvokat Jørgen Aunet i Nord-Trøndelag politidistrikt  sier til Altaposten at mannen er tiltalt etter paragraf 196 første ledd og 193 andre ledd. Den ene omhandler seksuell omgang med barn under 16 år og har en strafferamme på seks års fengsel. Den andre paragrafen  handler om å skaffe seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold. Også denne paragrafen har en strafferamme på seks år.

Den overgrepstiltalte har bodd flere år i Finnmark. Forholdet mannen er tiltalt for skal ha skjedd før 2010. Før han tiltrådte en toppstilling i en av kommunene i Finnmark, hadde han en etatsjefstilling i en kommune i Midt-Norge.

Bekymring fra barnevernet

Mannen som var tiltaltes sjef i den aktuelle kommunen for tre år siden, hvor de straffbare forholdene skal ha funnet sted, forteller at han eller andre i denne kommunen ikke har vært kjent med at den tidligere ansatte har vært under etterforskning.

– Vi har etter at mannen sluttet i sin stilling her i kommunen, blitt klar over en bekymringsmelding fra barnevernet, men ut over det har vi ikke hatt kjennskap til politiets etterforskning av den tidligere medarbeideren, sier rådmannen i den aktuelle kommunen.

Mannen var ansatt fra oktober 2006 til september 2010 i kommunen sørpå, før han fikk en toppstilling i en av kommunene i Finnmark.

Lukkede dører?

Aunet er påtaleansvarlig i saken, som er berammet til behandling ved en av domstolene i Trøndelag. Han sier bistandsadvokaten til fornærmede har signalisert begjæring om at saken går for lukkede dører. Aunet  vil derfor ikke gi tilgang til detaljer i saken, før dette spørsmålet er avklart. Straffeprosessloven stiller krav til innholdet i tiltalebeslutningene, blant annet om angivelse av tid og sted for hvor den straffbare handlingen skal ha foregått.

– Saken gjelder straffbare handlinger mot en mindreårig, men detaljene vil jeg ikke gi dere, fordi det er snakk om at bistandsadvokaten vil kreve lukkede dører, sier politiadvokaten.

Taushetsplikt

Fornærmedes bistandsadvokat, Ingunn Kjeldstad, sier hun har taushetsplikt rundt detaljene i saken og vil derfor ikke kommentere den.

– Det vil bli begjært at saken skal gå for lukkede dører. Ut over det vil jeg ikke si noe, fordi jeg vil skåne barnet som er fornærmet i denne saken, sier bistandsadvokaten.

Den tiltalte kommunebyråkraten skal forsvares av advokat Mette Yvonne Larsen. Den samme advokaten som forsvarte ordføreren i Vågå, Rune Øygard, da han ble dømt for overgrep mot en mindreårig. Larsen var ikke tilgjengelig da Altaposten tok kontakt med advokatfirmaet Stabell & Co.

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter