Full krig i SV

Før Jonny Ingebrigtsen setter kursen for Oslo og Stortinget vil han fjerne hele toppledelsen i Alta SV.

KLART FOR OPPGJØR: Leder i Finnmark SV, Johnny Ingebrigtsen, vil fjerne Tommy Berg, Otto Aas og Anita Håkegård  Pedersen som frontfigurer i Alta SV. Ingebrigtsen sier at han har SVsentralt bak seg, og at også sentrale politikere har reagert sterkt på hvordan de tre har opptrådt i valgkampen. Her er Ingebrigtsen sammen med kunnskapsminister Kristin Halvorsen under et valgkampopplegg i Alta. I bakgrunnen ser vi Otto Aas. (Foto: Arne Reginiussen) 

nyheter

– Ledelsen i Alta SV bestående av Otto Aas, Tommy Berg og Anita Håkegaard Pedersen har vært privatpraktiserende politikere.  De har opptrådt illojalt overfor SV og bærer en vesentlig del av ansvaret for at SV ikke gjorde et bedre valg i Alta. Valgkampboikotten deres ødela mye for starten på valgkampen til SV nasjonalt, hevder lederen i Finnmark SV som nå tar sete det nærmeste året på Stortinget i Kirsti Bergstøs fødselspermisjon.

Nytt styre

Da SV-ledelsen med Audun Lysbakken startet valgkampen i Alta ble det uten SVs mest profilerte politikere i Alta. De kunne ikke drive valgkamp for toppkandidater som jobbet mot de viktigste sakene til Alta SV; utredning om sykehusstrukturen og gode infrastrukturløsninger for Alta.

– Vi fikk fantastiske bilder av Audun på riksdekkende TV med der vi kom inn til havna i Alta med fiskebåten. Søkelyset var på leveringsforpliktelser og miljø, men hvor valgkampboikotten til tre av våre sentrale politikere i Alta forsuret og ødela mye  av oppmerksomheten. Det ble ødeleggende for en ellers fantastisk valgkampstart, forklarer Ingebrigtsen.

SV-potensial i Alta

Selv hevder Ingebrigtsen at han har vært mye i Alta under valgkampen, og har opplevd at SV-ere og potensielle velgere her har vært opptatt av helt andre saker enn det Tommy Berg, Anita Haakegård Pedersen og Otto Aas mente ville avgjøre valget i Alta. Nesten uten unntak, også fra folk som ikke stemmer SV, har det ifølge Ingebrigtsen blitt reagert på opptreden til de sentrale SV-politikerne i Alta SV.

– Det er helt greit å være både for sykehus og sykehusutredning, men å nekte å stille opp i valgkampen for eget parti er totalt uakseptabelt. Etter min mening er opptreden forrædersk og føyer seg inn i det jeg mener grenser til sabotasje av SVs valgkamp.

– Må vekk

Ingebrigtsen peker på Otto Aas og styret i Alta SV over mange år har opptrådt som sine egne herrer, og har vært i konflikt med Finnmark SV og partiet sentralt.

– Det nye er å nekte å drive valgkamp for sitt eget parti. Når det kombineres med å sabotere SVs mulighet til å komme ut med sine budskap, blant annet å ikke viderebringe invitasjon om å stille i paneldebatt om fattigdomsbekjempelse, er det fullstendig uakseptabelt. Det er en samstemt oppfatning og reaksjon hos alle både i partiet og utenfor som jeg har snakket med i Alta i løpet av valgkampen, tordner fylkespartilederen.

Opp til medlemmene

Han ber derfor medlemmene i Alta SV sørge for å få inn et nytt styre i Alta. Ingebrigtsen har ikke tillit til Aas, Berg og Håkegaard Pedersen.

– Jeg vet at det står folk klar til å ta over, men det er opp til medlemmene. Slik det er nå kan vi ikke ha det.

– Er ikke utrenskningen du nå ber om et stort risikoprosjekt for SV?

– Det kan ikke bli verre enn det er i dag. Vi snkker ikke om risiko, kun om muligheter. Potensialet i Alta er stort for SV og det handler om å bygge opp partiet til neste valg.

Kritikk

Selv har fylkespartilederen fått sterkt kritikk fra Aas, Håkegaard Pedersen og Berg for å ha drevet valgkamp i Alta mot partiets vedtak. Han har blant annet uttalt at navet bør ligge i Tromsø og ikke i Finnmark.

– Finnmark SV har vedtak om at flytrafikken i Finnmark skal organiseres med to nav, i Alta og i Kirkenes. Jeg har vært for upresis i mine uttalelser. Mitt budskap er at det for flytrafikken langs kysten av Finnmark er det beste at de kan fly rett til Tromsø, vedgår Johnny Ingebrigtsen.

– Lojal mot SV

SV-leder Otto Aas hevder fylkespartileder Ingebrigtsen er i ferd med å knuse lokalpartiet.

– Det er uforståelig at fylkespartilederen fortsetter sin kamp mot Alta SV.  I stedet burde alle gode krefter nå vært satt inn på å bygge opp partiet fram mot valget i 2015. I Alta har SV et stort potensial, og har slik jeg vurderer det stor troverdighet ute blant folk ved at vi har stått ved våre kampsaker også i den nylig avsluttede valgkampen, klargjør Aas.

Stor ro

Han viser til at Johnny Ingebrigtsen motiverer til fraksjonsvirksomhet og motarbeider et demokratisk valgt styre.

– Johnny Ingebrigtsen må gjerne ønske å fjerne oss fra ledende posisjoner, men det er medlemmene i Alta SV som velger både ledelse og styre. Medlemsdemokratiet fungerer godt i Alta SV, og skulle flertallet ønske nye personer til å lede partiet fram mot valget i 2015 er det uproblematisk, slår Aas fast.

Medlemsmøtet i ryggen

Lederen forteller at han selv, Tommy Berg og Anita Håkegaard Pedersen, som utgjør partiets kommunestyregruppe, tidlig gjorde det klart at de ikke kunne drive aktiv valgkamp for Finnmark SV. Rett og slett fordi toppkandidatene i svært viktige saker stod for det stikk motsatte av hva Alta SV.

– Medlemsmøtet ga grønt lys for at vi avsto fra å delta i valgkampen. Samtidig ba både vi og medlemsmøtet om at alle som følte at de kunne stille opp i valgkampen skulle gjøre det. Vi har aldri sabotert valgkampen, heller tvert om, klargjør Otto Aas.

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter