Dette blir satt opp i sentrum

Enstemmig formannsskap sa ja.
nyheter

Formannskapet stemte torsdag enstemmig «ja» til Sisa-prosjektet Rabas.

Sisa, med John-Tore Martinsen i spissen, er hoppende glade over formannskapets enstemmige ja til kulturhuset Rabas.

– Vi er veldig glade for at vi fikk ja fra samtlige i formannskapet. Vi føler at både det politiske livet i Alta og ikke minst administrasjonen har vært utrolig positive til dette prosjektet. Vi registrerer også at bygningsmyndighetene i byen er veldig engasjerte og flinke, så vi har med andre ord fått støtte fra alle parter, forteller Martinsen.

Håper på rask etablering

Martinsen hadde mandag morgen ikke helt oversikt over hvor langt i prosessen prosjektet nå er kommet, men sier at han håper på en rask etablering av kulturhuset.

– Vi skal levere inn en byggesøknad i løpet av de nærmeste dagene og siden finansieringen stort sett er i orden, regner vi med å etablere Rabas ganske fort.

Samarbeidsprosjekt

Med seg som samarbeidspartnere har Sisa fått både Audioland og Verte landskap og arkitektur. I tillegg skal de samarbeide med Alta videregående skole og Universitetet i Nord-Norge.

– Rabas skal blant annet inneholde en håndverksbutikk. Vi ønsker også å ha en Alta-guide som skal ha oversikt over alt av kultur- og fritidstilbud som finnes i byen. I tillegg vil det bli konserter, utstillinger og workshops, hvor vi ser for oss at sktører som Alta magedans vil ha kurs blant annet for næringslivet, fortsetter Martinsen.

Setter opp et midlertidig bygg

Selv om byggesøknaden skal utarbeides i disse dager, er det ikke et permanent bygg som skal føres opp.

– Vi skal sette opp et midlertidig bygg som skal stå en periode, og så får vi evaluere underveis hvordan prosjektet fungerer før vi tar en avgjørelse på om vi ønsker at prosjektet bør bli permanent eller ikke, fortsetter han.

Tror behovet er der

På spørsmål om Martinsen tror byen har behov for et slikt prosjekt, kommer svaret raskt.

– Behovet for et slikt kulturhus er helt klart tilstede og jeg tror det er enormt viktig at kulturlivet i byen kommer oftere sammen. Bare det å sitte rundt samme bord er viktig for kulturlivet som helhet. Da kan man avtale hvilke arrangementer som skal gjøres og ikke minst når de skal settes opp, slik at de viktigste tingene ikke kolliderer. Hvis kulturlivet klarer å samarbeide i større grad og bruker av hverandre sine resurser, vil også arrangementene få større effekt, fastslår Martinsen.

Fornøyd kultursjef

Også kultursjefen i kommunen, Tor Helge Reinsnes Moen, er strålende fornøyd med politikernes vedtak.

– Jeg er enkelt og greit veldig fornøyd med avgjørelsen. Jeg synes det er både modig og klokt av politikerne å gi Sisa og Rabas muligheten. Hvis man griper muligheten og gjør ting rett vil dette være bra både for sentrumsutviklingen, men ikke minst veldig bra for Rabas og medlemmene til Sisa. Det at miljøet er godt gjemt bort i kjelleren på rådhuset, er ikke godt nok, sier Moen.

Spøk ble til alvor

Kultursjefen innrømmer at det var han selv som foreslo for nevnte Martinsen at han bare burde satt opp noen brakker, og flyttet Sisa inn der.

– Jeg kan ha sagt til han at han bare burde skaffe noen brakker, sette de hulter til bulter og fylle de med innhold. Og mannen med ADHD ganger sju, han satte i gang med en gang og nå er altså kulturhuset like om hjørnet, humrer Moen avslutningsvis.