Istak konkurs

For tredje gang må Statens vegvesen rydde opp etter en utenlandsk entreprenør på E6 Alta vest.

LYS BLE MØRKE: Fire tunneler rakk Istak å bygge vest for Alta før eieren E. Pihl gikk konkurs. Dermed er det en entreprenør mindre som regner på veibitene og de tre siste tunnelene i E6-prosjektet. Dette bildet ble tatt da det var gjennomslag i Talviktunnelen. 

nyheter

I dag leverte gigantiske E. Pihl inn begjæring om konkurs i hjemlandet Danmark. Eierne kom ikke i havn med en finansiell snuoperasjon som har foregått siden desember i fjor, og måtte derfor gå til skifteretten med hele sitt konsortium. I dette konsortiumet ligger islandske Istak, som er et datterselskap. Det er Istak som har representert E. Pihl på E6-prosjektene i Alta. Islendingene har vært den desidert største aktøren, som hovedentreprenør på fire tunneler og flere kilometer med vei i dagen. Talviktunnelen ble overlevert tidligere i sommer, og også de tre siste tunnelene nær Alta er helt på oppløpet.

- Situasjonen er uoversiktlig. Vi jobber med å finne ut hvordan konkursen i E. Pihl påvirker oss, og hvordan vi skal organisere det arbeidet Istak ennå ikke har utført i sitt anbud i prosjektet, sier prosjektleder for E6 Alta vest, Gudmund Løvli, til Altaposten.

Det gjenstår blant annet litt på finishen i de tre siste tunnelene, samt på veien som går i dagen fra Aslakheimen til Kåfjordbrua. Dette innbefatter også riggområdet i Kvenvik. Hovedparten av de islandske arbeiderne som har jobbet på veiprosjektet har forlengst forlatt Alta, mens baktroppen har jobbet jevnt og trutt sammen med lokale entreprenører med å sluttføre parsellen fra Kåfjord til Aslakheimen, slik at den kan åpnes om et par måneder. Istak stilte i tillegg opp på kort varsel som entreprenør på Kåfjordbrua da konkursen i Alpine Bau var et faktum tidligere i sommer. Der gjenstår imidlertid bare en støp, som etter planen skal gjennomføres i morgen.

Istak er den tredje utenlandske entreprenøren som går konkurs under arbeid med E6 vest for Alta. Først var det finske Destia, som gikk konkurs med sitt norske datterselskap da de holdt på med brustøping ved Talvik. Så var det østerrikske Alpine Bau som ikke klarte å holde kreditorene fra livet, og måtte forlate Kåfjordbrua. Og nå sist altså, Istak, som dras med i dragsuget etter gigantkonkursen i E. Pihl.