Jarle Mjøen"/>

Vil ikke dele oljepengene

Det er uaktuelt for Hammerfest kommune å gi fra seg «oljepenger» til et felles petroleumsfond for Finnmark.

Oseberg. (Foto: Hydro)  Foto: norsk hydro

nyheter

Hammerfest har «furtet» ferdig og er nå klar for igjen ta sete i Vest-Finnmark regionråd. Det betyr imidlertid ikke at gass- og oljebyen i Vest-Finnmark vil dele en framtidig økning av kommunens inntekter fra eiendomsskatten.

– Nei, slik vi ser det er eiendomsskatt en ren kommunal skatt. Med dagens regelverk er det Hammerfest selv som har full disposisjonsrett over pengene, sier leder i Hammerfest Ap, Frank Hansen.

Ikke mye

Stridens kjerne er de årlige millionene som vil rulle inn i kommunekassa i form av eiendomsskatt som en følge av en eventuell ilandføring av olje. Hammerfest er den mest aktuelle ilandføringskommunen, men også Kvalsund, Hasvik og Måsøy kan være aktuelle lokaliseringer.

Et enstemmig Vest-Finnmark regionråd, rett nok et regionråd boikottet av Hammerfest, har imidlertid sagt at uavhengig av i hvilken kommune oljen ilandføres til, skal eiendomsskatten deles 50/50 mellom ilandføringskommunen og et framtidig petroleumsfond for hele Finnmark.

– Det er nok overdrevne forestillinger om hvor mye eiendomsskatt en ilandføringsaktivitet når det gjelder oljen vil gi. Det er faktisk ikke mer enn mellom fem og ti millioner kr årlig, hevder Ap-lederen i Hammerfest.

Dyrt

Hansen er også i tvil når det kommer til realitetene om småkommunen vil dele vekk 50 prosent av inntektene, og selv sitte tilbake med hele regningen for tilretteleggingen.

– I Hammerfest har ikke olje- og gassaktiviteten vært gratis. Vi må investere milliardbeløp for å ta høyde for veksten. Uten en aktiv tilrettelegging med industriområder, veier, nye boliger, skoler og servicetilbud hadde vekstpotensialet vært borte når utbyggingsperioden er over, forklarer Frank Hansen.

Les mer i dagens papiravis!