Vil ikke ha statlig hasj

SV: – Veldig farlig tilnærming.

KRITISK: Kirsti Bergstø i SV er kritisk til oppmykning av forbundet mot cannabis. 

Bør staten selge hasj?
Du må velge et alternativ
nyheter

Altaposten meldte i går om Miljøpartiet «De Grønne», som

Fabrice vil åpne for hasj-salg

– Vi kan gjøre som i Nederland.

.

I en avstemming på altaposten.no, sier 45 prosent at forslaget er bra, og at lovgivningen i dag er for streng, mens 54 prosent absolutt ikke vil åpne for en større grad av frislipp av hasj.

– Vi må innse at ruspolitikken i Norge er feilslått. Vi er i toppen når det gjelder overdosedødsfall per innbygger i Europa. Og så er det bare å se i Alta og Hammerfest på hvor utbredt dopet er. Nå må vi prøve noe nytt, sa førstekandidat for De Grønne i Finnmark, Fabrice Caline til Altaposten.

Han mener en prøveordning med omsetning i kontrollerte former, etter modellen man har i Nederland, kan være veien å gå.

– Farlig standpunkt

SVs Kirsti Bergstø er kritisk til forslaget.

– Standpunktet til De Grønne er farlig fordi det bidrar til å bagatellisere skadevirkningene av hasj. Mange oppfatter hasj som et mildt og ufarlig stoff, men sannheten er at sammenhengen mellom psykiske lidelser og hasjrøyking er svært godt dokumentert, mener SV-politikeren.

Trenger mindre rus

Hun mener argumentasjonen heller ikke holder mål.

– I følge De Grønne må hasj legaliseres fordi det er så utbredt. Det blir litt som å si at vi skal slutte med fartsgrenser fordi mange uansett kjører for fort. Dette er en veldig farlig tilnærming til sosiale spørsmål. Vil De Grønne gå inn for statlige bordeller fordi det er vanskelig å bekjempe kjøp av seksuelle tjenester, spør Bergstø, som mener man heller bør jobbe for å begrense bruken av rus.

– Samfunnet trenger mindre rus, ikke mer. Rusbruk og psykisk helse har en tett sammenheng, derfor vil det være et svik mot både de som sliter med rusproblemer, hjelpeapparat og kommende generasjoner å legalisere hasj. SV vil heller jobbe for å styrke ungdomstilbud og psykiatri og satser på flere helsesøstre i skolen, sier Bergstø.