Er du flink med tall?

Virtuell matematikkskole søker etter ungdomsskoleelever i Finnmark.

MATTESKOLE: Elever på ungdomstrinnet i Finnmark har mulighet til å ta matematikk høyere nivå gjennom Den virtuelle matematikkskolen via internett. (pressefoto) 

nyheter

I Finnmark får elever på ungdomstrinnet mulighet å ta matematikk høyere nivå gjennom Den virtuelle matematikkskolen (DVM).

Skolen er en nettbasert virtuell skole som tilbys både til ungdomsskolelever med behov for større utfordringer og til elever som har behov for mer støtte i faget. Til høsten skal DVM prøves ut av elever i 12 fylker, deriblant Finnmark. Finnmark fylkeskommune ved Nordkapp maritime fagskole og videregående skole stiller med en matematikklærer som underviser elevene fra Finnmark i Den virtuelle matematikkskolen. Tilbudet gjelder for ungdomsskoleelever fra alle kommunene i Finnmark.


Matematikk på videregående nivå

De elevene som tar matematikk på videregående, følger undervisninga via internett.

- Dette gir en unik mulighet å møte medelever i samme situasjon uavhengig av geografisk avstand. Elevene får også tilgang til lærere og veiledere, opplyser Frode Løbersli ved Senter for IKT i utdanninga.

I DVM brukes blant annet en pedagogisk tilnærming som er basert på ”omvendt undervisning”, også kalt “Flipped classroom”.  Det vil si at elevene hver for seg gjennomgår nytt fagstoff i for eksempel videoforelesninger, “matematikkquizer” og praktiske eksempler før de møter medelever og nettlærer for å forstå og bruke teoriene sammen med medelever.  

- Det er viktig å presisere at DVM ikke er en læringsressurs, men en skole, sier Løbersli.

Hvem kan delta i DVM?

Det er ungdomsskoleelever med karakteren 6 eller en sterk 5-er i matematikk som blir tilbudt plass i denne delen av utprøvinga. Målet er at elevene skal få standpunkt- og eksamenskarakter i kurset ”Matematikk 1T” sommeren 2014. Det er elevens matematikklærer på ungdomstrinnet i samarbeid med foresatte som melder eleven opp til fag på videregående nivå.

Den andre gruppen elever er de som har behov for mer støtte i matematikk. For disse elevene vil DVM være et supplement til den vanlige matematikkundervisning på ungdomstrinnet.  Det har vært stor interesse for deltakelse i denne delen av utprøvingen, og er derfor allerede fulltegnet.

Hvis du er interessert i å delta som elev, eller kjenner en elev som ønsker å delta? Ta kontakt med din skole!