River internatet i Alta

Skal jevnes med jorden så fort som praktisk mulig.

RIVES: Internatet i Alta jevnes med jorden. 

nyheter

Internatet ved Alta videregående skole blir revet så fort det er praktisk mulig, det ble klart under fylkestinget onsdag.

Fra sommeren av, skal dermed internatelevene bo i Studentsamskipnadens bygg i Komsa.

Det vil bli oppført et nytt internatbygg, dersom pilotprosjektet med at Studentsamskipnaden håndterer elevboligene for fylkeskommunen, blir godkjent av sentrale myndigheter.

– Det skal bygges nytt internat så fremst søknaden blir godkjent av Kunnskapsdepartementet, bekrefter eiendomssjef Eirin Tapio i Finnmark fylkeskommune.

Miljøarbeiderne som i dag jobber på internatet blir med over til Komsa.

– Det er kortsiktig løsning at elevene skal bo på Komsa, sier Tapio.

Fylkeskommunen skal leie to bygg på Komsa.

– Vi har en dialog med SIF om at bygget skal tilfredsstille alle krav, og være godkjent for formålet, fastholder Tapio.

De som bor på Elevheimen, skal fortsatt bo på der. Dette gjelder cirka 50 stykker. En del vil fortsatt være avstengt på grunn av radon.