Se hva Jahn Roald fant på badestranda

– Det nordligste kjente funnet. Ikke bare i Norge, men i hele verden.

SJELDEN I NORD: Jahn Roald Kristiansen bruker metalldetektor i jakten på gamle mynter. Denne gangen ble det full klaff. Mynten som ble funnet på Lathari er over 700 år. 

nyheter

Jahn Roald Kristiansen fra Alta har gjort Finnmarks eldste myntfunn.

Det skjedde på den populære badestranda Lathari i Alta, der Kristiansen søkte med metalldetektor. Han har drevet med hobbyjakt på mynter i mange år og skjønte raskt at dette var en spesiell sak, en såkalt longcross-penny fra perioden til Edward I i England.

Uvirkelig funn

Det betyr at mynten kan være preget for mer enn 700 år siden.

- Det var naturlig å ta kontakt med arkeologisk seksjon ved Kulturhistorisk museum. Der fikk jeg bekreftet mine antakelser, sier Kristiansen til Altaposten.

Han legger ikke skjul på at pulsen steg.

- Det er ganske uvirkelig at en slik mynt lå mellom mynter og ølkorker fra 60-tallet frem til i dag. Et uventet funn på alle måter, selv om slike ting dukker opp med jevne mellomrom sørpå. Var ganske så sikker på at slike mynter ikke fantes her oppe, men så feil kan man ta, ler Kristiansen.

Mange enkeltfunn

Ifølge førstekonsulent Terje Masterud Hellan er mynten preget i Canterbury, en type mynt man antar ble preget i årene 1302 til 1310 under både Edward I og II. Totalt er det gjort 40 og 50 enkeltfunn fra perioden, flere av dem på Østlandet de siste årene.

Dette er nok det nordligste kjente funnet. Ikke bare i Norge, men i hele verden. Det er også den eldste mynten som er funnet i Finnmark, skriver Hellan i en oppklarende e-post til Kristiansen. Førstekonsulenten anser dette som et spennende funn, ettersom denne type mynter er hyppig omtalt i skriftlige kilder.

Tyder skriften

Etter så mange år er det ikke enkelt å tyde det som står på mynten, men på forsiden tolkes EDWA R ANGL DNS HYB som oversettes til ”Edward konge av England herre over Irland”. På baksiden står det CIVITAS CANTOR (Byen Canterbury). Ikke alle mynter som er funnet har blitt innlevert og detaljene har variert.

- I tillegg til enkeltfunn, er det gjort tre funn av myntskatter på henholdsvis 188, 42 og 4 mynter, opplyser Hellan. Den største myntskatten med senmiddelalderske engelske mynter ble gjort i 1912 på Havnøy i Nordland. Den ble gravd ned rundt 1350 og besto av 188 mynter.

Skal til Tromsø museum

Mynten er med andre ord ikke veldig sjelden eller verdifull, men spørsmål om finnerlønn kan i slike tilfeller rettes til Riksantikvaren. Det er ikke Kristiansens anliggende, som er spesielt mynt- og historieinteressert. Ettersom mynten er funnet i distriktet til Tromsø museum, er det ikke Kulturhistorisk museum som skal ivareta myntfunnet.

Kristiansen kan forsikre at funnet gir mersmak. Hobbyjakten på mynter

- Det er en morsom hobby som anbefales. Det er bare å ta kontakt om man er interessert i temaet, sier han.