Sjekket alle på HA-møte

Massivt politioppbud utenfor Folkets hus.

FULL SJEKK: Alta-politiet fikk hjelp av politifolk med spesialkompetanse fra andre distrikter i Norge, samt fra Kripos, da de sjekket samtlige på enprosentklubbenes norgesmøte i Alta i dag. 

STORT OPPBUD: Politiet slo opp telt utenfor Folkets hus, for å gjennomføre aksjonen lørdag formiddag. 

nyheter

De 110 MC-klubbene som sier de tilhører norgesmodellen, som er Hells Angels sammenslutning av motorsykkel-klubber i Norge, er samlet til sitt årlige møte i Alta i helga. Dette møtet er noe politiet har vært klar over lenge, og i et par måneder har forberedelsene pågått, bekrefter lensmann Øyvind Lorentzen.

Som under norgesmøtet i Tønsberg i 2011, bestemte politiet også denne gangen seg for å ha identifikasjonskontroll av samtlige som er til stede på møtet. Vanligvis deltar en til to medlemmer fra hver klubb på slike møter. Lorentzen har ikke det nøyaktige tallet på hvor mange som deltar i Alta, men det er grunn til å tro at 150-200 fra miljøet er til stede i helga.


– Politiet ønsket en oversikt over hvilke personer som deltar på møtet, fordi det har interesse for politiet å vite hvem som er medlemmer av klubbene i norgesmodellen, det vil si enprosentklubbene under HA-paraplyen i Norge, opplyser Lorentzen.


Rundt 20 polititjenestemenn, flere av dem fra Kripos og andre distrikter i Norge, deltok i politiaksjonen. De svingte inn ved Folkets hus rundt klokken 13, og rigget opp et telt der de utførte kontrollen av dem som deltok på møtet inne på Folkets hus.

To timer senere var kontrollen unnagjort og politiet pakket sammen.

– Ble det bare utført id-kontroll?

– Så vidt meg bekjent, ja, svarer Lorentzen.

– Hva tenker du om at dette møtet ble lagt til Alta i år?

– Vi hadde helst sett at de ikke hadde vist sin tilstedeværelse, for vi ønsker verken møter eller klubber som sier de er en del av norgesmodellen.

– Hvordan ble politikontrollen mottatt?

– Miljøet er vant til at politiet er til stede på arrangementer som dette, og etter det jeg vet så gikk kontrollen pent og pyntelig for seg, sier Lorentzen.


I tillegg til møtet på Folkets hus, var det planlagt et arrangement i Bunkers sitt klubblokale på Kvenvikmoen lørdag kveld. Politiet hadde lørdag ettermiddag ikke registrert noen episoder i forbindelse med norgesmøtet i Alta.


Bunkers MC ble tatt opp som en såkalt 81 Support-klubb i februar for to år siden. En 81 Support-klubb er en MC-klubb som har fått aksept for å offisielt markere sin støtte til Hells Angels. Kun et mindretall av klubbene som uttrykker sin støtte til Hells Angels blir tatt opp som «offisielle» 81-klubber.

81 henspiller for øvrig på bokstav nummer 8 og 1 i alfabetet – H og A.