Oddveig er Altas nye helseminister

Her er kvinnen som skal gi Alta bedre helsetilbud.

NY HELSEMINISTER: Oddveig Hammari overtar etter Ivan Olsen. 

nyheter

Mandag ble Høyres Oddveig Hammari formelt valgt av Alta kommunestyre som ny leder for helse og sosial. Selv mener hun at det kan bli vanskelig å fylle skoene etter forgjenger og partikamerat Ivan Olsen.

- Ivan har vært en markant helsepolitiker, og har i løpet av kort tid opparbeidet seg et betydelig kunnskapsnivå om en stor og tung sektor. Jeg kommer inn ganske blank i så måte, konstaterer Hammari.

Trakk seg

Ivan Olsen trakk seg etter at han selv mente det ville være vanskelig å gjøre jobben ordentlig. Olsen hevdet at han var utsatt for en svertekampanje i lokalavisen. Altapostens omtale av gynekolog-saken ble til slutt det som utløste hans avgang.

Hammari sier at hun ønsker et profesjonelt og godt forhold til Altaposten, og ikke ser bakover. I stedet ønsker hun oppmerksomhet mot nye og viktige saker.

- Den vedtatte sykehjemsstrukturen skal på plass. Det foregår også et stort utredningsarbeid for å få flere spesialisttjenester til Alta. I tillegg har vi en utredning om rus og psykiatri. For meg blir dette viktige saker å ta tak i den nærmeste tiden.

Prat med Ivan

Hun vil forsøke å dra nytte av den kompetanse Ivan Olsen sitter inne med. Derfor vil hun prioritere snarlige samtaler med Olsen høyt.

Samtidig er det klart at Hammari ikke vil knytte seg like sterkt opp til utviklingen av spesialisthelsetjenestene i Alta.

- Ivan var representant i utredningsgruppen for utvikling av spesialhelsetilbudet hvor Alta kommune, Helse Nord og Helse Finnmark er representert. Jeg går ikke inn i hans rolle her, men i stedet vil Kenneth Johansen fra administrasjonen i Alta kommune bli kommunens representant.

- Hvorfor?

- Det var helt spesielt at Alta kommune var representert med en politiker i utredningsgruppa. Vi kan si at det var litt personavhengig, og derfor er det ikke naturlig at jeg går inn i gruppa. I stedet vil jeg delta i formøtene til Alta kommune for å kunne gi politiske signaler.

Selv om hun ikke blir med i utredningsgruppa vil Hammari fylle alle andre oppgaver til sin forgjenger. Hun overtar dermed frikjøpet på 60 prosent av full stilling som er avsatt til hovedutvalgslederen.

Les mer om saken i Altapostens papirutgave torsdag!